การส่งออกข้าวเมียนมาเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลจากศูนย์กลางการส่งออกข้าวของ Bayintnaung ในนครย่างกุ้ง พบว่าการส่งออกข้าวของเมียนมามีมากกว่า 1.86 ล้านตัน ของปีงบประมาณ 2017-2018

การส่งออกข้าวเมียนมาเติบโตอย่างต่อเนื่อง

เมียนมาตั้งเป้าส่งออกข้าวให้ได้ 2 ล้านตันภายในปี 2017 ซึ่ง ณ ปัจจุบัน กระทรวงพาณิชย์ของเมียนมาทำได้ไปถึงร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้

หากย้อนกลับไป นับตั้งแต่ปี 2012-2013 เมียนมามีการส่งออกข้าวมากกว่า 1.4 ล้านตัน ปี 2013-2014 มีการส่งออกข้าวมากกว่า 1.2 ล้านตัน ปี 2014-2015 มีการส่งออกข้าวมากถึง 1.8 ล้านตัน ปี 2015-2016 มีการส่งออกข้าวมากถึง 1.4 ล้านตัน และในปี 2016-2017 มีการส่งออกข้าวมากถึง 1.7 ล้านตัน (ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560)

Mr. Ye Min Aung เลขาธิการสหภาพเมียนมา กล่าวว่า รัฐบาลมีความพยายามที่จะเพิ่มการส่งออกข้าวให้ได้ร้อยละ 15 หรือ 20 ในแต่ละปี และตั้งเป้าส่งออกข้าวให้ได้ถึง 3 ล้านตันเมื่อถึงปี 2020-2021 ซึ่งในกลยุทธ์ด้านการส่งออกของเมียนมาคาดการณ์ว่าจะส่งออกข้าวให้ได้มากถึง 4 ล้านตัน นอกจากการเพิ่มการส่งออกข้าวแล้ว รัฐบาลเมียนมายังมีความพยายามพัฒนาข้าวให้มีคุณภาพเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดโลก

แสดงความคิดเห็น