5 เหตุผลว่าทำไม Startup ถึงไม่ชนะใจผู้บริโภค

เหล่านี้ คือเหตุผลว่าทำไมเหล่า Startup ถึงต้องผิดหวังเมื่อเริ่มต้นทำธุรกิจ ทำอย่างไรก็ไม่ประสบความสำเร็จได้สักที

การศึกษาของ Harvard Business School พบว่าผู้ทำธุรกิจ Startup ประมาณร้อยละ 75 จะต้องพบกับความล้มเหลวในเรื่องการระดมทุน และการศึกษายังพบอีกว่า ส่วนใหญ่ผู้ที่ทำ Startup นั้น ธุรกิจของพวกเขาจะดำเนินการได้เพียง     1 ปี และมีอันต้องปิดกิจการลงในที่สุด

แน่นอนว่า เหตุผลหลักที่ทำให้ผู้ประกอบการต้องพบกับความล้มเหลวทางธุรกิจ คือ ไม่สามารถดึงดูดความสนใจ และรักษาฐานลูกค้าไว้ได้ แม้ว่าตลาดในธุรกิจยุคดิจิทัลจะมีช่องทางหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นมาร์เก็ตเพลส อีคอมเมิร์ซ ก็ตาม และเหล่านี้ คือเหตุผลว่าทำไมเหล่า Startup ถึงต้องผิดหวังเมื่อเริ่มต้นทำธุรกิจ ทำอย่างไรก็ไม่ประสบความสำเร็จได้สักที

1.ผลิตภัณฑ์ไม่ตอบโจทย์ตลาด

เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้ธุรกิจของคุณต้องพบกับความผิดหวัง แม้ว่าการตลาดของคุณจะเลิศหรูสักเพียงใด หากผลิตภัณฑ์/บริการ ไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ ก็เตรียมรับมือกับความเสียใจไว้ได้เลย เพราะผลิตภัณฑ์/บริการ ของคุณไม่ดึงดูดที่จะสร้างฐานลูกค้าในระยะยาว

โดย Eric Ries ได้อธิบายในหนังสือ The Lean Startup ว่าวิธีของการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด คือคุณต้องนำสินค้าหรือบริการไปให้กลุ่มเป้าหมายได้ทดลองใช้ก่อน หลังจากนั้นก็รับฟังกระแสจากลูกค้าว่าเป็นอย่างไร และนำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุง พัฒนาให้ได้ตามที่ลูกค้าของคุณต้องการ

2.ช่องทางการสื่อสารจำกัด

เหตุผลที่สองที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ประสบความสำเร็จสักที คือช่องทางของการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ทั่วถึง ซึ่งช่องทางที่จะพูดถึงในที่นี้ คือ “ช่องทางสื่อสารการตลาด” ในการโปรโมทผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ อย่างไรก็ตาม ช่องทางการสื่อสารนี้ต้องขึ้นอยู่กับ Business Model ของคุณว่าจะเลือกช่องทางสื่อสารแบบไหนที่มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของคุณ เช่น หากคุณต้องการสื่อสารในช่องทางที่มีประสิทธิภาพ คุณควรเลือกสื่อโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็น Facebook และ Instagram เพราะเป็นสื่อที่สร้าง Engagement ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง

3.ทักษะการขายที่ยังไม่ดีพอ

การทำธุรกิจจำเป็นต้องพึ่งพาทีมขายเพื่อหาลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งคุณต้องแน่ใจว่าทีมเซลล์ มีคุณสมบัติครบถ้วน พร้อมที่จะออกไปขายงาน ไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนด้านการพูดที่ดี มีความสมาร์ท ซึ่งทีมขายเปรียบเสมือนตัวแทนขององค์กรที่ต้องออกไปพบปะลูกค้า หากไม่เข้าใจในผลิตภัณฑ์ของธุรกิจก็จะเป็นเรื่องยากที่จะหาลูกค้าได้

ดังนั้น คุณควรมีการประเมินผลงานทีมขายของคุณว่ามีศักยภาพมากน้อยเพียงใด หากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การเปลี่ยนแปลงย่อมเป็นทางออกที่ดีที่สุด

4.ขาดการศึกษาด้านตลาด

พนักงานในองค์กรควรรู้รายละเอียดของลูกค้าว่าเป็นอย่างไร กล่าวคือพวกเขาควรจะรู้ความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค หากคุณขาดการศึกษาด้านการตลาดแล้ว การสร้างแคมเปญเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคย่อมไม่มีประสิทธิภาพ

เช่น หากคุณอยากทำแอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับสุขภาพ คุณก็ต้องศึกษาตลาดว่าอะไรคือปัญหาที่ผู้คนส่วนใหญ่ต้องพบเจอ และหาวิธีแก้ไขให้พวกเขาอย่างทันท่วงที

5.กลยุทธ์การกำหนดราคาที่ไม่สมเหตุสมผล

ในการทำธุรกิจ Startup คุณจำเป็นต้องมีการกำหนดราคาการให้บริการอย่างสมเหตุสมผล สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ เพื่อทำให้ลูกค้าที่นำสินค้าหรือบริการไปใช้มีความรู้สึกถึงความคุ้มค่า สมกับที่พวกเขาคาดหวังเอาไว้

สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษา Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้านทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ

คลิก สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น