บรูไนมียอดการค้ามูลค่า 151.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในเดือนกันยายน

สำหรับสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุดของบรูไน คือเชื้อเพลิง ที่มีตัวเลขการส่งออกทำสถิติสูงสุด โดยมีมูลค่า 602.0 ล้านดอลลาร์บรูไน (445 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

การค้าของบรูไน ในช่วงเดือนกันยายนมีมูลค่าถึง 204.4 ล้านดอลลาร์บรูไน (151.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ลดลงร้อยละ 36 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีที่ผ่านมา

ตามรายงานของหน่วยงานทางเศรษฐกิจของบรูไน ที่ออกมาเปิดเผยสถิติล่าสุดทางด้านการค้า พบว่าในเดือนกันยายนการส่งสินค้ามีมูลค่า 634.1 ล้านดอลลาร์บรูไน (468.96 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ขณะที่การนำเข้าสินค้ามีมูลค่า 429.7 ล้านดอลลาร์บรูไน (317.79 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

สำหรับสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุดของบรูไน คือเชื้อเพลิง ที่มีตัวเลขการส่งออกทำสถิติสูงสุด โดยมีมูลค่า 602.0 ล้านดอลลาร์บรูไน (445 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ตามมาด้วยเครื่องจักร และเคมีภัณฑ์ ซึ่งประเทศที่บรูไนมีการส่งสินค้าไปมากที่สุด ประกอบด้วยญี่ปุ่น คิดเป็นร้อยละ 29.4 เกาหลีใต้ คิดเป็นร้อยละ 15.6 อินเดีย คิดเป็นร้อยละ 14.4 และมาเลเซีย คิดเป็นร้อยละ 13.3

โดยในเดือนกันยายน 2017 การนำเข้าสินค้าของบรูไน เพิ่มขึ้นร้อยละ 62 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งจากเดิมในปี 2016 ที่มีมูลค่าการนำเข้าสินค้า 265.3 ล้านดอลลาร์บรูไน (196.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นเป็น 429.7 ล้านดอลลาร์บรูไน (317.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ทั้งนี้ รายงานยังระบุถึง 4 อันดับประเทศที่บรูไนมีการนำเข้าสินค้ามากที่สุด ประกอบด้วยเยอรมนี คิดเป็นร้อยละ 30 ของการนำเข้าสินค้าทั้งหมด ตามมาด้วยจีน คิดเป็นร้อยละ 19.3 สิงคโปร์ คิดเป็นร้อยละ 13.9 และมาเลเซีย คิดเป็นร้อยละ 12.5

แสดงความคิดเห็น