เปิดโผ 5 ธุรกิจดาวรุ่งพุ่งสุดในเมียนมา

2017 เมียนมา GDP โต 8.5% ขณะที่ก่อสร้าง ปัจจัย 4 และ FinTech รุ่งสุดในเมียนมา

เปิดโผ 5 ธุรกิจดาวรุ่งพุ่งสุดในเมียนมา

Highlight

  • ธุรกิจก่อสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐานเป็นภาคธุรกิจที่น่าสนใจ และเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทย ความต้องการของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็น วัตถุดิบและเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีคุณภาพ
  • สินค้านำเข้าที่สำคัญ: เครื่องจักร อุปกรณ์ขนส่งที่ไม่ใช้ไฟฟ้าและใช้ไฟฟ้า สิ่งทอ และน้ำมันเพื่อการบริโภค
  • ธุรกิจดาวรุ่ง: ธุรกิจก่อสร้าง และโครงสร้างพื้นฐาน สินค้าอุปโภค/บริโภค ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจสื่อสาร และ FinTech
  • ประชากร 54 ล้านคน และมี GDP 8.5 %

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

 

 

แสดงความคิดเห็น