ทิศทางและอนาคตสินค้าในใจชาวกัมพูชา

ก่อสร้าง โรงแรม ท่องเที่ยว โตรับการขยายตัว GDP กัมพูชา

Highlight

  • GDP กัมพูชา ปี 2017 อยู่ที่ 6.9%
  • เมืองสำคัญ: เสียมเรียบ (ท่องเที่ยว) / สีหนุวิลล์ (ท่าเรือน้ำลึก) / พระตะบอง(ข้าว) / เกาะกง (ประมง) / กัมปงจาม (ยางพารา, ผลไม้, พืชไร่)
  • คลัสเตอร์ก่อสร้างและบริการโรงแรมและท่องเที่ยวของไทยจะมีโอกาสโตจากพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคชาวต่างชาติ ประกอบกับชาวกัมพูชาเองก็มีฐานะทางการเงินดีขึ้นตามการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจ
  • กัมพูชาให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร จึงเป็นโอกาสของไทยที่จะเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าว

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น