เมียนมาสร้างจุดขาย “ความปลอดภัยด้านอาหาร” กระตุ้นการส่งออก

การส่งออกสินค้าทางการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 23 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของเมียนมา และมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นทุกปี

เมียนมามีแผนปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อกระตุ้นการส่งออกสินค้าทางการเกษตร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 38 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)

Mr. Ye Tint Tun อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเมียนมา กล่าวว่า การส่งออกสินค้าทางการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 23 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของเมียนมา และมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปัจจุบันรัฐบาลเมียนมากำลังมองหาโอกาสในการกระจายสินค้าทางการเกษตรสู่ตลาดใหม่ อย่างไรก็ตามเมียนมาจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องการส่งออกจากประเทศอื่นๆ

ด้าน Mr. Tin Win ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองคุ้มครองพืช ภายใต้กระทรวงเกษตรเมียนมา กล่าวว่า การร่วมมือกับภาคเอกชนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของเมียนมา โดยภาคเอกชนสามารถจัดหาแหล่งการผลิตที่มีความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็น สารกำจัดศัตรูพืช การสร้างการรับรู้ในกระบวนการผลิตให้กับชาวนา และผู้ประกอบการ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ภาครัฐต้องสร้างความร่วมมือกัน โดยเฉพาะองค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์กรอาหารและการเกษตร (FAO)

“รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขมาตรฐานด้านความปลอดภัยด้านอาหาร หลังรายงานขององค์การอนามัยโลกชี้ให้เห็นว่าเมียนมาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความปลอดภัยด้านอาหารต่ำที่สุด โดยตอนนี้ภาครัฐจำเป็นต้องเร่งสร้างความมั่นใจในสินค้าการเกษตร ทั้งในเรื่องการใช้สารเคมี ที่จะมีการออกมาตรการในเร็วๆ นี้” Mr. Tin Win กล่าว

ทั้งนี้ เมียนมาตั้งเป้าที่จะใช้อุตสาหกรรมการเกษตรในการเปิดตลาดโลก โดย World Bank ได้แนะนำให้รัฐบาลเมียนมาปฏิรูปมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อเป็นการเสริมสร้างการแข่งขันในตลาดโลก

แสดงความคิดเห็น