เวียดนามเปิดตัวโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟ

เป้าหมายของโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟ คือการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์กาแฟทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นกาแฟอาราบิก้า และกาแฟโรบัสต้า ให้ได้ร้อยละ 5 เมื่อถึงปี 2020

รัฐบาลเวียดนามอนุมัติงบประมาณจำนวน 7.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับโครงการพัฒนากาแฟในระยะเวลา 5 ปี เพื่อปรับปรุงคุณภาพการส่งออกกาแฟที่เพิ่มขึ้น และพัฒนาแบรนด์กาแฟเวียดนามให้อยู่ในระดับพรีเมียม

กระทรวงการพัฒนาเกษตรและชนบทเวียดนาม เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์กาแฟของเวียดนามเติบโตเป็นอันดับที่สองของโลก รองจากบราซิล ซึ่งรัฐบาลเวียดนามเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงเดินหน้าอนุมัติงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟ ซึ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในต้นปี 2018 โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ด้วยวงเงินจำนวน 4.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รวมถึงเงินสมทบทุนจากภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้อีกด้วย

สำหรับเป้าหมายของโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟ คือการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์กาแฟทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นกาแฟอาราบิก้า และกาแฟโรบัสต้า ให้ได้ร้อยละ 5 เมื่อถึงปี 2020 และตั้งเป้าว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7 เมื่อถึงปี 2023 โดยผลิตภัณฑ์กาแฟของเวียดนามเติบโตเป็นอันดับสองของโลก รองจากบราซิล

นอกจากนี้ จากการเปิดเผยของกระทรวงการพัฒนาเกษตรและชนบทเวียดนามยังระบุอีกว่า โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟจะมีการก่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่ที่มีระบบการอบแห้งเมล็ดกาแฟ สถานที่จัดเก็บเมล็ดพันธุ์ที่มีมาตรฐาน โดยประมาณการว่าโรงงานที่สร้างขึ้นจะสามารถผลิตกาแฟโรบัสต้าได้ถึง 2.7 ตันต่อเฮคเตอร์ และผลิตกาแฟอาราบิก้าได้ถึง 2 ล้านตันต่อเฮคเตอร์

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวยังเน้นเรื่องการส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์กาแฟ ทั้งการค้าภายในประเทศ ตลอดจนการเพิ่มการส่งออกผลิตภัณฑ์กาแฟให้มีมูลค่าสูงขึ้น โดยกระทรวงการพัฒนาเกษตรและชนบทเวียดนาม คาดว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะสร้างมูลค่าได้ถึง 3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2017

แสดงความคิดเห็น