สวทน. ผนึกพันธมิตรจัดกิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

การจัดกิจกรรมค่ายอาสา “พัฒนาดิจิทัล มีเดีย ชาเลนจ์ เพื่อการท่องเที่ยว” เพื่อสร้างสรรค์การผลิตสื่อดิจิทัลคอนเทนท์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดของแก่น ทั้งรูปแบบภาพนิ่ง และวิดีทัศน์

สำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) ผนึกกำลัง เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ศูนย์การบริหารจัดการเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จัดโครงการ ภายใต้แนวคิด “คูล ขอนแก่น : เที่ยวแล้วสุขใจมาเมื่อไหร่ก็ฟิน” ต่อยอดจากเชียงราย สู่ขอนแก่น

 

สวทน. ต่อยอดโครงการ “ยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ” ที่จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ล่าสุดยังเดินหน้าจับมือพันธมิตร ขยายผลการดำเนินโครงการไปยังจังหวัดขอนแก่น เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อนำเอาความรู้ดังกล่าวไปใช้ส่งเสริมด้านการตลาดของการท่องเที่ยวในพื้นที่ ผ่านการเชิญผู้ประกอบการ หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น กว่า 20 หน่วยงาน อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จ.ขอนแก่น (ททท.) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และสมาพันธ์สมาคมท่องเที่ยว จ.ขอนแก่น

 

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมค่ายอาสา “พัฒนาดิจิทัล มีเดีย ชาเลนจ์ เพื่อการท่องเที่ยว” เพื่อสร้างสรรค์การผลิตสื่อดิจิทัลคอนเทนท์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดของแก่น ทั้งรูปแบบภาพนิ่ง และวิดีทัศน์ โดยเชิญชวนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงจังหวัดอื่นๆ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

ในค่ายอาสา ประกอบด้วย กิจกรรมให้ความรู้ โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวใน จ. ขอนแก่น การถ่ายทำ และการผลิตสื่อดิจิทัล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังมีกิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการส่งเสริมในจังหวัด แล้วนำมาผลิตผลงานสื่อดิจิทัล ทั้งภาพนิ่งและวีดีโอ เพื่อนำมาใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย

 

สำหรับกิจกรรมค่ายอาสา “พัฒนาดิจิทัล มีเดีย ชาเลนจ์ เพื่อการท่องเที่ยว” ณ จังหวัดขอนแก่น มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 8 ทีม จาก 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม จ.ขอนแก่น มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งในประเภทคลิปวิดีโอ ในชื่อผลงาน “ไม่ว่าครั้งไหน ฟินสุดใจ ไปกับขอนแก่น” และภาพนิ่ง

 

ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะในการผลิตสื่อดิจิทัลคอนเทนท์มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดเป้าหมายแล้วยังเป็นการสร้างให้เกิดคลังดิจิทัลคอนเทนท์ทั้งในรูปแบบภาพนิ่งและคลิปวิดีโอเพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวได้อีกด้วย

 

ชมคลิปวิดีโอ ผลงาน “ไม่ว่าครั้งไหน ฟินสุดใจ ไปกับขอนแก่น” 

ภาพนิ่งชนะเลิศในโครงการภายใต้แนวคิด “คูล ขอนแก่น : เที่ยวแล้วสุขใจมาเมื่อไหร่ก็ฟิน”
ภาพนิ่งชนะเลิศในโครงการภายใต้แนวคิด “คูล ขอนแก่น : เที่ยวแล้วสุขใจมาเมื่อไหร่ก็ฟิน”
ภาพนิ่งชนะเลิศในโครงการภายใต้แนวคิด “คูล ขอนแก่น : เที่ยวแล้วสุขใจมาเมื่อไหร่ก็ฟิน”
ภาพนิ่งชนะเลิศในโครงการภายใต้แนวคิด “คูล ขอนแก่น : เที่ยวแล้วสุขใจมาเมื่อไหร่ก็ฟิน”
แสดงความคิดเห็น