อุตสาหกรรมผลไม้ในเวียดนามเพิ่มนวัตกรรมยกระดับการผลิต

ตลาดส่งออกผลไม้ของเวียดนามอันดับหนึ่ง คือ จีน ตามมาด้วย สหรัฐฯ เนเธอร์แลนด์ มาเลเซีย ไต้หวัน ไทย สิงคโปร์ และออสเตรเลีย

อุตสาหกรรมผลไม้ในเวียดนามเพิ่มนวัตกรรมยกระดับการผลิต

แม้ว่าอุตสาหกรรมผลไม้ของเวียดนามจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่การส่งออกยังมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 1 ของตลาดโลก ซึ่งชี้ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมผลไม้ของเวียดนามยังคงต้องยกระดับกระบวนการผลิต เพื่อสัดส่วนการส่งออกที่ดีขึ้นกว่าเดิม

Mr. Nguyen Nhu Cuong รองอธิบดีกรมเพาะปลูกพืช ภายใต้กระทรวงการเกษตรเวียดนาม กล่าวในงานสัมมนาที่สมาคมผัก และผลไม้ของเวียดนาม ร่วมกับกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามจัดขึ้นว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2017 การส่งออกผลไม้ของเวียดนามมีมูลค่า 2.48 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.3 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยตลาดส่งออกผลไม้ของเวียดนามอันดับหนึ่ง คือ จีน ตามมาด้วย สหรัฐฯ เนเธอร์แลนด์ มาเลเซีย ไต้หวัน ไทย สิงคโปร์ และออสเตรเลีย ซึ่งตนมองว่าเวียดนามยังมีศักยภาพในเรื่องการส่งออกผลไม้มากกว่านี้

“ผลไม้ของเวียดนามสามารถเก็บได้เพียงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น เนื่องจากขาดการนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน ผลลัพธ์ที่ตามมาคือ มูลค่าของราคาสินค้าที่ค่อนข้างต่ำ เรื่องเหล่านี้เป็นความท้าทายที่ต้องได้รับการส่งเสริม โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มคุณภาพของผลไม้” Mr. Nguyen กล่าว

Mr. Nguyen กล่าวต่อว่า ผลไม้เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถใช้ประโยชน์อย่างได้เต็มที่ ซึ่งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญ โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับผลไม้ ไม่ว่าจะเป็น ผลไม้แช่แข็ง ผลไม้กระป๋อง ผลไม้อบแห้ง และน้ำผลไม้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ขยายตลาดให้กว้างขึ้นและเพิ่มมูลค่าการส่งออก

ขณะที่ตัวแทนจาก Rieckermann Vietnam ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านโซลูชั่นในอุตสาหกรรม ให้คำแนะนำภายในงานสัมมนาว่า เทคโนโลยีขั้นสูงที่จะเข้ามาช่วยธุรกิจในอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้ คือเทคโนโลยีแปรรูปผลไม้เขตร้อน และเทคโนโลยีการเก็บรักษาน้ำผลไม้

 

แสดงความคิดเห็น