เกาหลีใต้เล็งเสนอการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์ต้องการความช่วยเหลือจากพาร์ทเนอร์เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงสร้างภายในประเทศ โดยหลังจาก Duterte เข้ามารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการก็ได้หันไปจับมือเป็นพาร์ทเนอร์กับจีนมากยิ่งขึ้น

เกาหลีใต้ตั้งเป้าลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในฟิลิปปินส์ เพื่อยกระดับ เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันกับคู่แข่งสำคัญอย่างจีน

ก่อนหน้านี้ Mr. Rodrigo Duterte ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้สร้างความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ถนน ท่าเรือ ทางรถไฟ เพื่องดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

Mr. Moon Jae-in ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เปิดเผยกับสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(อาเซียน) ที่กรุงมะนิลา ว่าทุกประเทศในอาเซียน รวมถึงฟิลิปปินส์ล้วนเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน โดยมีจุดมุ่งหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโต ซึ่งเกาหลีใต้ได้เสนอโครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยี ทางรถไฟ การพัฒนาพลังงานสะอาด และการจัดการน้ำให้กับฟิลิปปินส์ได้พิจารณา

“ฟิลิปปินส์ต้องการความช่วยเหลือจากพาร์ทเนอร์เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงสร้างภายในประเทศ โดยหลังจาก Duterte เข้ามารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการก็ได้หันไปจับมือเป็นพาร์ทเนอร์กับจีนมากยิ่งขึ้น ซึ่งฟิลิปปินส์กับจีนมีการเซ็นสัญญาข้อตกลง 14 โครงการด้วยกัน”

ทั้งนี้ สื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินส์รายงานว่า เกาหลีใต้ในเสนอแผนการลงทุนมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และพลังงานในฟิลิปปินส์  โดยผู้นำเกาหลีใต้หวังว่าการเพิ่มข้อเสนอด้านการลงทุนในครั้งนี้จะเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีกับฟิลิปปินส์ รวมถึงลดการลงทุนจากจีน

แสดงความคิดเห็น