ธนาคารกรุงเทพ เตรียมจัดงานวันเกษตรก้าวหน้า 22 ธ.ค.60

สำหรับงานวันเกษตรก้าวหน้า จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2549 ตามนโยบายของอดีตประธานกรรมการบริหาร คุณโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ซึ่งเป็นงานออกร้านจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรคุณภาพ ทั้งสินค้าสดและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า 

ธนาคารกรุงเทพ เตรียมจัดงานวันเกษตรก้าวหน้า 22 ธ.ค.60

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงาน วันเกษตรก้าวหน้า โดยงานดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 นี้ ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่สีลม กรุงเทพฯ

สำหรับงานวันเกษตรก้าวหน้า จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2549 ตามนโยบายของอดีตประธานกรรมการบริหาร คุณโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ซึ่งเป็นงานออกร้านจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรคุณภาพ ทั้งสินค้าสดและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า  โดยธนาคารมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนลูกค้ากลุ่มเกษตรกรก้าวหน้าและผู้ประกอบการเกษตร  เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้พบกับผู้บริโภคโดยตรง และ ได้นำเสนอสินค้าเกษตรคุณภาพ

การจัดงานครั้งนี้ ยังเอื้อประโยชน์ต่อทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย โดยผู้ซื้อจะได้รับทราบข้อมูลสินค้า แหล่งผลิต  วิธีการเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรหรือผู้ประกอบการโดยตรง  ผู้ขายเองก็ได้ทราบข้อมูลตลาดจากผู้บริโภคโดยตรง ทำให้ทราบความต้องการของผู้บริโภค จากการจัดงานวันเกษตรก้าวหน้ามาตลอดระยะเวลา 11 ปี  มีลูกค้าหลายรายได้นำข้อคิดและคำแนะนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของตนให้สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ อีกทั้งยังมีผู้ประกอบการหลายรายที่ได้รับผลพลอยได้จากการเข้าร่วมงานนี้สร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างกันอีกด้วย  ซึ่งเป็นเจตนารมย์ของธนาคารที่จะมีส่วนสนับสนุนลูกค้า ความเป็นเพื่อนคู่คิด กับภาคการเกษตร ผ่านการดำเนินงานของโครงการเกษตรก้าวหน้า ธนาคารกรุงเทพ มากว่า 20 ปี

นอกจากนี้ภายในงาน ธนาคารยังมีการมอบรางวัลเกษตรก้าวหน้าให้กับเกษตรกรที่มีผลงานโดดเด่น ที่มีมาตั้งแต่ปี 2555 โดยมีเจตนาที่จะนำเสนอแนวความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อภาคการเกษตรของไทย จากตัวอย่างของผู้ที่ประสบความสำเร็จ  ซึ่งธนาคารได้คัดเลือกและมอบรางวัลให้แก่ผู้พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรดีเด่น ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรสู่ตลาด อีกทั้งยังสามารถแก้ปัญหาด้านปริมาณที่เกษตรกรรายเล็กไม่สามารถจัดการทางการตลาดได้เพียงรายเดียว โดยผู้พัฒนาเครือข่ายจะทำหน้าที่จัดการคุณภาพและช่วงเวลาการออกผลผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดได้ และสามารถเชื่อมโยงความต้องการของตลาดมาสู่ภาคการผลิตได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ยังถือเป็นบริหารจัดการในรูปแบบห่วงโซ่คุณภาพ (Value Chain) อันทำให้เกษตรกรในเครือข่าย มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่ Supply Chain ด้านการเกษตร ให้แก่ทั้งผู้ส่งออกและบริษัทแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย

และในปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ ได้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทางการเกษตร โดยมอบรางวัลให้แก่เกษตรกรผู้พัฒนาบทบาททางการเกษตร ตามวิถีเกษตรก้าวหน้าของธนาคาร   ซึ่งเป็นแนวความคิดของเกษตรกรที่มีการพัฒนาบทบาทของตัวเอง ด้วยการบริหารจัดการ ทั้งด้านคุณภาพผลผลิต การตลาด การเพิ่มมูลค่าสินค้า ตลอดจนการบริหารจัดการเครือข่ายทางการเกษตร  ซึ่งการพัฒนาบทบาททางการเกษตรดังกล่าวจะมีส่วนช่วยเพิ่มรายได้ของตนเอง และเกษตรกรในเครือข่าย อีกทั้งยังมีส่วนพัฒนาภาคการเกษตรในภาครวมอีกด้วย

โดยในปี 2560 นี้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีกำหนดจะจัดงานวันเกษตรก้าวหน้าขึ้น ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่สีลม กรุงเทพฯ  จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วม ชม  ชิม  ช็อป สินค้าเกษตรคุณภาพสูงคัดสรรพิเศษจากเกษตรกรก้าวหน้าโดยตรง

แสดงความคิดเห็น