ฟิลิปปินส์ตั้งเป้าส่งออกผลไม้สู่ AEC

ฟิลิปปินส์คือผู้ผลิตขนาดเล็กของผลไม้ ไม่ว่าจะเป็นทุเรียน,ลองกอง,ส้มโอ และมังคุด เมื่อเปรียบเทียบกับไทย ,มาเลเซีย และอินโดนีเซีย แม้ว่าจะเป็นผู้ผลิตรายเล็ก แต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคของการส่งออกผลไม้ของฟิลิปปินส์ที่มีจุดมุ่งหมายที่ขอส่วนแบ่งทางการตลาดในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ดร.พาบิโต้ พามโปลนา ผู้เชี่ยวชาญด้านผลไม้ มหาวิทยาลัย Southern Mindanao กล่าวว่า ตนกำลังจะเดินไปทางไปมาเลเซียเพื่อสำรวจลักษณะของตลาดผลไม้ในภูมิภาคอาเซียน โดยสิ่งที่อยากค้นพบคือในแต่ละฤดูกาลการปลูกผลไม้เขตร้อนที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันอย่างไร ณ ขณะนี้ ผู้ผลิตผลไม้ที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ที่ไทย,มาเลเซีย,เวียดนาม และอินโดนีเซีย ดังนั้นเกษตรกรที่ปลูกผลไม้ในฟิลิปปินส์จำเป็นต้องมีการจัดการและกลยุทธ์ในการติดตามผลผลิตของตนเอง

เป็นที่ทราบกันดีว่า สภาพอากาศที่ไม่เหมือนกันในแต่ละประเทศ ทำให้การปลูกผลไม้ได้ผลลัพธ์ออกมาที่แตกต่างกันออกไป ประเทศที่ตกอยู่ในสภาพภัยแล้งจะทำให้ผลไม้ประสบปัญหา เมื่อเปรียบเทียบกับผลไม้ที่มีน้ำหล่อเลี้ยงอย่างเพียงพอ มีการใส่ปุ๋ยที่สมดุล ซึ่งทำให้ผลผลิตมีความอุดมสมบูรณ์

ดร.พาบิโต้ เชื่อว่าฟิลิปปินส์สามารถปลูกลองกอง,ส้มโอ,ทุเรียน และมังคุดส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ AEC ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ภายในประเทศต้องขยายพื้นที่เพาะปลูกเหล่านี้ โดยลองกองจากไทยได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถปรับตัวได้กับสภาพท้องถิ่น ดังนั้น ถ้าลองกองมีผลผลิตในจำนวนมาก ตลาดในประเทศยังคงเป็นตลาดที่ดี และควรกระตุ้นให้เกษตรกรปลูกลองกองกันมากขึ้น

ทั้งนี้ ส้มโอคือผลไม้ที่มีความเป็นไปได้สำหรับการส่งออกสู่ AEC ซึ่งความหลากหลายทางสายพันธุ์และเป็นสายพันธุ์ที่ดีกว่าของไทยกับจีน ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการเพิ่มผลผลิต รวมถึงการบำรุงสายพันธุ์ให้มีคุณภาพที่สูงผ่านการดูแลโดยใช้ปุ๋ยและการป้องกันศัตรูพืชที่เหมาะสม

ดร.พาบิโต้ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความใฝ่ฝันของตนคือการส่งเสริมผลไม้ของฟิลิปปินส์ส่งออกไปขายยังต่างประเทศ แต่ในความเป็นจริงกำลังเตรียมดำเนินงานสำหรับโอกาสในการขยายการปลูกส้มโอและลองกองภายในประเทศ

นอกเหนือจาก จากส้มโอมากาลาเนสแล้ว ยังไม่มีสายพันธุ์อื่นที่จะปลูกได้ในฟิลิปปินส์ หนึ่งในนั้นคือสายพันธุ์ไมโลมาสที่ ดร.พาบิโต้ นำเข้ามาจากมาเลเซีย และมีสายพันธุ์นามรอยที่มาจากเวียดนาม ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาข้างหน้าต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ ทุเรียนคือผลไม่ที่แปลกใหม่ที่สามารถปลูกได้ในฟิลิปปินส์ ซึ่งสิ่งสำคัญคือการเลือกปลูกสายพันธุ์ที่ขนาดผลผลิตขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยลดความซับซ้อนในการส่งออก  ส่วนมังคุดสามารถปลูกเพื่อการส่งออก ซึ่งมีรสชาติที่ยอดเยี่ยมแล้ว ยังสามารถนำเปลือกมาทำเป็นยาได้อีก

แสดงความคิดเห็น