เมียนมา ยื่นข้อเสนอให้รัฐฯ เว้นเก็บภาษีนำเข้าวัตถุดิบสำคัญของการผลิตยางพารา

ทางการเมียนมาได้รายงานข่าวว่าผู้ที่ผลิตยางพารารายใหญ่ในอุตสาหกรรมยางพาราได้ยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลหลังจะมีการเปิดศูนย์กลางสำหรับขายยางพาราในรัฐมอญของประเทศ

สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมสหภาพเมียนมายื่นข้อเสนอให้รัฐบาลเมียนมา หลังจากการเปิดศูนย์กลางขายยางพาราในเมืองมะละกา, มูมอน, ตันบูซายัต, เย, ไจโท, ท่าตอน, ชองโซน, ปอง, บีลิน ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐมอญของเมียนมา โดยข้อเสนอที่ยื่นไปนั้นจะขอให้รัฐบาลเมียนมายกเว้นการเก็บภาษีนำเข้ากรดมาลิกที่มีส่วนสำคัญสำหรับการผลิตยางให้มีคุณภาพสูง แต่กลับมีราคาค่อนข้างแพง

ตามรายงานของสมาคมผู้ปลูกยางพาราของเมียนมา ออกมาเปิดเผยว่า ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กำลังร่างกฎหมายเกี่ยวกับยางพารา สำหรับการวางแผนทำการตลาดยางทั่วประเทศให้เสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2018 ซึ่งเมียนมามีพื้นที่การเพาะปลูกยางพาราหลักอยู่ในรัฐมอญ, รัฐกะฉิ่น, ตะนาวศรี, ย่างกุ้ง และหงสาวดี

ทั้งนี้ เมียนมามีสวนยางพาราประมาณ 648,000 เฮกเตอร์ โดยยางพาราถึงร้อยละ 70 จะถูกส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้าน คือจีน และร้อยละ 30 จะถูกส่งออกไปยังสิงคโปร์, อินโดนีเซีย และมาเลเซียตามลำดับ

แสดงความคิดเห็น