เกษตรกร รับรางวัลจากโครงการเกษตรก้าวหน้า “ส้มโอสีทอง”

โดยปกติ ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่สมุทรสงคราม ผิวของผลส้มโอจะเป็นสีเขียว แต่หลังจากที่ได้ไปเรียนรู้ศึกษาดูงานส้มโอที่ห่อจากถุงคาร์บอน พบว่าผิวจะเป็นสีเหลือง ซึ่งผลไม้สีเหลืองคนจีนถือว่าเป็นผลไม้สีมงคล นิยมนำไปใช้ในเทศกาลไหว้

เกษตรกร รับรางวัลจากโครงการเกษตรก้าวหน้า พัฒนาสู่นวัตกรรมเพิ่มมูลค่า “ส้มโอสีทอง”

คุณถนอมจิต  บุตราช ผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ผลบางสะแก เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ จ.สมุทรสงคราม ที่เป็นหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลโครงการเกษตรก้าวหน้า ในส่วนของการพัฒนาเครือข่าย เมื่อปี 2555  เปิดเผยว่า หลังรับรางวัล ทำให้โลกทัศน์ในการทำงานเปิดกว้างขึ้น มีโอกาสได้ไปเรียนรู้การทำงานและนำมาพัฒนางานของตนเอง สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต

โดยคุณถนอมจิต กล่าวว่า หลังจากที่เราได้รับรางวัลโครงการเกษตรก้าวหน้าแล้ว มีโอกาสได้ไปศึกษางานที่ประเทศไต้หวัน ซึ่งจุดที่ไปศึกษาดูงานจะเป็นการศึกษาดูงานเรื่องการจัดการผลไม้ ซึ่งหลังจากกลับมา ก็เริ่มมีความคิดอยากจะกลับมาพัฒนาในส่วนที่ตนเองทำอยู่ คือเรื่องของส้มโอในส่วนของการห่อผล ซึ่งการห่อผลส้มโอเป็นนวัตกรรมที่ทำขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า

ส้มโอสีทอง

โดยปกติ ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่สมุทรสงคราม ผิวของผลส้มโอจะเป็นสีเขียว แต่หลังจากที่ได้ไปเรียนรู้ศึกษาดูงานส้มโอที่ห่อจากถุงคาร์บอน พบว่าผิวจะเป็นสีเหลือง ซึ่งผลไม้สีเหลืองคนจีนถือว่าเป็นผลไม้สีมงคล นิยมนำไปใช้ในเทศกาลไหว้ จึงมีแนวคิดที่ว่าส้มโอที่ปลูกน่าจะเป็นส้มโอที่คนจีน หรือ คนไทยเชื้อสายจีนนิยมนำไปใช้ในเทศกาลไหว้ จึงคิดที่จะทำส้มโอให้เป็นสีเหลือง โดยการทดลองห่อด้วยถุงที่มีคาร์บอน ปรากฏว่าเมื่อห่อแล้วทำให้ส้มโอมีผิวสวยที่สุดสีเหลือง เพิ่มมูลค่าและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น นั่นเป็นสิ่งที่ได้จากการไปศึกษาดูงาน

การพัฒนาผลผลิตและเพิ่มมูลค่าหลังจากได้รับรางวัล ยังส่งผลให้ทางกลุ่มฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ มีการถ่ายทอดให้เกษตรในเครือข่ายมีความรู้เพิ่มขึ้นและสามารถนำไปต่อยอดจนผลิตเองได้

“ในเมื่อเราได้รับสิ่งดีๆ ที่มาจากโครงการเกษตรก้าวหน้า เราก็มีความคิดที่ว่าอยากจะต่อยอด ขยายผลให้กับผู้ที่ทำอาชีพส้มโอด้วยกัน ให้เขามีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เขามีผลผลิตที่มีคุณภาพ ให้ลูกค้าได้มีที่เลือกซื้อได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราถ่ายทอดลงไป ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่เราอยากจะถ่ายทอดให้เพื่อนเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอด้วยกันให้มีความรู้ใหม่ๆ และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกมา”

คุณถนอมจิต กล่าวทิ้งท้าย

 

แสดงความคิดเห็น