“รางวัลวันเกษตรก้าวหน้า” สหกรณ์ชาวสวนมะม่วงจ.ฉะเชิงเทรา แบบอย่างการเกษตรที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ลายคนและหลายกลุ่มพยายามที่จะพัฒนาตนเองเมื่อรู้ว่าสหกรณ์ชมรมชาวสวน ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเกษตรกรก้าวหน้า โดยเข้ามาเรียนรู้กับทางสหกรณ์ในเรื่องของการบริหารจัดการ ตั้งแต่เรื่ององค์ความรู้ในการผลิต การลดต้นทุน และเรื่องการตลาด

“รางวัลวันเกษตรก้าวหน้า” สหกรณ์ชาวสวนมะม่วงจ.ฉะเชิงเทรา แบบอย่างการเกษตรที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คุณศักดา  ขันติพะโล ประธานกรรมการสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เปิดเผยความรู้สึกหลังได้รับรางวัลเกษตรก้าวหน้าประจำปี 2556 ด้านเครือข่ายผู้นำเกษตรกรดีเด่น อธิบายถึงการพัฒนาการทำงานขององค์กรที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กลุ่มเกษตรกรอื่นๆ มาเรียนรู้ขั้นตอนการทำงาน

เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คุณศักดา ขันติพะโล กล่าวว่า จากที่มีโอกาสที่ดีในการได้รับรางวัลผู้นำเครือข่ายเกษตรกรก้าวหน้าเมื่อปี 2556  ถือเป็นรางวัลทรงเกียรติ ซึ่งทำให้ตนเองและองค์กรของสหกรณ์ชมรมชาวสวนมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย โดยประโยชน์จากการได้รับรางวัลนี้ ทำให้หลายภาคส่วน แม้กระทั่งบริษัทคู่ค้า มีความเชื่อมั่น สรุปการซื้อขายได้อย่างรวดเร็ว เช่นการทำคอนแทร็กฟาร์มมิ่ง หรือทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัทคู่ค้า เมื่อทราบว่าสหกรณ์ชมรมชาวสวนได้รับรางวัลนี้จึงเกิดความเชื่อใจ เพราะเชื่อมั่นในองค์กรอย่าง ธนาคารกรุงเทพ

ที่ผ่านมา สหกรณ์ชมรมชาวสวนฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการได้รับรางวัลเกษตรกรก้าวหน้าเป็นเหมือนโมเดล เพื่อการพัฒนา เป็นการต่อยอดว่าการรับรางวัลแล้วจะต้องมีคุณค่าที่แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน

“อย่างเช่นทุกวันนี้ สหกรณ์ชมรมชาวสวนฯ เราพัฒนาการตรวจสอบของมะม่วงที่ผลิตขึ้นมาของเราสามารถตรวจสอบกลับได้เลยว่าใครคือผู้ผลิต ผลิตอย่างไร ผลิตที่ไหน และมีสภาพเป็นอย่างไร สหกรณ์ฯ มุ่งเน้นมากว่าผู้บริโภคจะต้องมีความเชื่อมั่น จะต้องมีสุขอนามัยที่ดี และการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพต้องเชื่อมโยงตลาดให้ชัดเจน สหกรณ์ฯ สามารถบริหารจัดการกับสมาชิกทุกคนให้อยู่ในกรอบในระเบียบ จนทำให้ทุกคนเข้ามาอยู่ในองค์กรแล้วมีความเข้มแข็งอยู่ดีกินดี” คุณศักดา กล่าว

 

เป็นแบบอย่างที่ดี

คุณศักดา ขันติพะโล  กล่าวอีกว่า ได้เกิดการเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งทุกวันนี้ หลายคนและหลายกลุ่มพยายามที่จะพัฒนาตนเองเมื่อรู้ว่าสหกรณ์ชมรมชาวสวน ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเกษตรกรก้าวหน้า โดยเข้ามาเรียนรู้กับทางสหกรณ์ในเรื่องของการบริหารจัดการ ตั้งแต่เรื่ององค์ความรู้ในการผลิต การลดต้นทุน และเรื่องการตลาด

“โดยเฉพาะการตลาดคือหัวใจสำคัญ เพราะผลิตได้มากแต่ขายไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์ สิ่งที่จะทำให้การตลาดน่าเชื่อถือคือต้องมีเรื่องราวให้เขาเห็นภาพว่าเราใช้กระบวนการผลิตอย่างไร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หลายๆ องค์กรเข้ามาดูงานกับเรา แล้วสรุปสุดท้ายก็คือ สหกรณ์ชมรมชาวสวนของเราเป็นศูนย์การเรียนรู้การผลิตมะม่วงแบบมืออาชีพ หากไม่เคยรู้วิธีปลูกมะม่วงมาเลย เดินเข้ามาที่เรา กลับออกไปจะปลูกมะม่วงได้ทันที” คุณศักดากล่าวทิ้งท้าย

 

 

ศักดา  ขันติพะโล ประธานกรรมการสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา
แสดงความคิดเห็น