พาณิชย์ ย้ำภารกิจนักรบศก.กระตุ้น SME

‘สุวิทย์’ เดินหน้าจัดตั้งกองทุนธุรกิจเพื่อสังคม พร้อมสั่งการกรมพัฒนาธุรกิจมุ่งสร้างนักรบเศรษฐกิจใหม่ SMEs และ Start Up

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะทำงานด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มต้น ซึ่งเป็น  1 ใน 12 คณะทำงานภายใต้คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หรือ “ประชารัฐ” ได้มีการหารือร่วมกับภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางสร้างนักรบเศรษฐกิจใหม่มาโดยตลอด เพื่อกำหนดมาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ

นอกจากนี้ยังรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางสร้างนักรบเศรษฐกิจใหม่ เพื่อกำหนดมาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจมุ่งสร้างนักรบเศรษฐกิจใหม่ ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ผู้ประกอบการหน้าใหม่   (Start Up) ทั้งที่ใช้นวัตกรรมในการทำธุรกิจ (IDE) และไม่ใช้นวัตกรรม และธุรกิจเพื่อสังคม(Social Enterprise) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต

ส่วนการระดมทุน อาจเป็นการลงขันกันระหว่างรัฐกับเอกชนรายใหญ่ๆ คนละครึ่ง เช่น วงเงินฝ่ายละ 50,000 ล้านบาท รวม 100,000 ล้านบาท แล้วนำเงินไปให้ความช่วยเหลือธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งมีประมาณ 70,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเงินกองทุนจะใช้ในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน เช่น ปลูกพืชเสริม หากได้ผลผลิตมากก็อาจนำส่งให้กับภาคเอกชนที่ร่วมลงขันไปทำตลาด ถือเป็นการสร้างเครือข่ายการผลิตให้ภาคเอกชน ซึ่งภาคเอกชนจะได้ประโยชน์จากการเป็นผู้ที่ตอบแทนคืนกลับสู่สังคม(CSR)

แสดงความคิดเห็น