กระทรวงอุตฯ นำผู้แทนไทยหารือนักธุรกิจออสเตรีย เตรียมลงทุน EEC

นโยบายประเทศไทย 4.0 กับนักลงทุนซึ่งจะเป็นแผนที่นำทาง (Roadmap) ในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยโดยองค์รวม โดยมีกลยุทธ์ 3 กลยุทธ์

กระทรวงอุตฯ นำผู้แทนไทยหารือนักธุรกิจออสเตรีย เตรียมลงทุน EEC

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะ เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญ (General conference: GC) ครั้งที่ 17 ขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization – UNIDO) ภายใต้หัวข้อ “การเป็นหุ้นส่วนเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ยั่งยืน  ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เป็นเจ้าภาพการประชุมหารือช่วงอาหารกลางวันแก่ ดร. คริสตอฟ มัทซ์เนทเทอร์ รองประธานหอการค้าประเทศออสเตรีย พร้อมด้วยนักธุรกิจออสเตรียที่สนใจการลงทุนในประเทศไทยจำนวน 25 ราย เช่น Greiner Bio-One Fronius International บริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับนานาชาติ รวมถึงนักลงทุนจากบริษัทชั้นนำระดับโลกสัญชาติออสเตรียในอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเชื่อมโลหะ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมสีโลหะ ผู้ให้บริการปรึกษาธุรกิจ พร้อมสื่อมวลชนออสเตรีย

โดย นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวปาฐกถาเปิดการประชุมหารือช่วงอาหารกลางวัน เกี่ยวกับความร่วมมือของประเทศไทยและ UNIDO และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในไทยซึ่งถือเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนโยบายประเทศไทย 4.0 กับนักลงทุนซึ่งจะเป็นแผนที่นำทาง (Roadmap) ในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยโดยองค์รวม โดยมีกลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ ได้แก่

  1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น รถไฟความเร็วสูง โครงสร้างด้านดิจิตอล
  2. เทคโนโลยีแกนหลักใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
  3. การพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันมีโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี เป็นโครงการสำคัญในการขับเคลื่อนโดยผ่านกลไกประชารัฐ

ต่อจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้พบหารือทวิภาคีกับ นางมาเรีย วาสสิลากูว์ รองนายกเทศมนตรี และรองผู้ว่าการกรุงเวียนนา เพื่อแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับนโยบายการจัดการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยรองนายกเทศมนตรี กรุงเวียนนา ได้นำเสนอตัวอย่างการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะในกรุงเวียนนาซึ่งมุ่งเน้นให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้เท่านั้น แต่ต้องเป็นการพัฒนาในองค์รวม โดยการแลกเปลี่ยนนโยบายดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการพัฒนานโยบายเมืองอัจฉริยะของประเทศไทยต่อไป

แสดงความคิดเห็น