เมียนมา เดินเครื่องพัฒนาเส้นทางขนส่งทางเรือ

มูลค่าของโลจิสติกส์จะลดลง หากเส้นทางการขนส่งสินค้าไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการได้

เมียนมา เดินเครื่องพัฒนาเส้นทางขนส่งทางเรือ

รัฐบาลเมียนมา เตรียมแผนงานพัฒนาโครงสร้างการเดินเรือสำหรับขนส่งสินค้าให้มีเส้นทางครอบคลุมทั่วประเทศ ตลอดจนการเชื่อมโยงเส้นทางออกสู่ทะเลเพื่อยกระดับระบบการขนส่งโลจิสติกส์ของประเทศให้มีศักยภาพมากขึ้น

Mr. Phyo Min Thein หัวหน้าคณะรัฐมนตรีเมียนมา กล่าวว่า รัฐบาลมีแผนพัฒนาโครงสร้างการขนส่งสินค้าทางน้ำทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าทางเรือภายในประเทศ ที่คาดการณ์ว่าจะเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าที่จะมีศักยภาพในอนาคต

“เมียนมามีแม่น้ำที่ครอบคลุมทั่วประเทศ แต่จุดอ่อนของเราคือการใช้เส้นทางการเดินเรือที่ยังไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าไร ซึ่งประเด็นในเรื่องนี้ผมได้นำเข้าหารือในที่ประชุมที่มีการถกเถียงกันในหัวข้อการพัฒนาเมืองย่างกุ้ง” Mr. Phyo กล่าว

Mr. Phyo Min Thein กล่าวต่อว่า มูลค่าของโลจิสติกส์จะลดลง หากเส้นทางการขนส่งสินค้าไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการได้ โดยเมียนมามีหลายจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับประเทศจีน แต่กลับไม่มีเส้นทางการขนส่งออกสู่ทะเล เพราะฉะนั้นหากเมียนมาสามารถปรับปรุงเส้นทางการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ย่อมส่งผลต่อการขนส่งสินค้าที่มากขึ้น และสามารถยกระดับมูลค่าทางโลจิสติกส์ของเมียนมาได้

“หากเราต้องการที่จะสร้างท่าเรือใหม่ จะต้องสร้างท่าเรือที่สามารถจอดเรือได้ในจำนวนมาก และสามารถทนต่อสภาพอากาศได้” Mr. Phyo Min Thein กล่าว

ทั้งนี้ เมียนมามีท่าเรือ 9 แห่ง โดยท่าเรือย่างกุ้งมีการขนส่งสินค้าคิดเป็นร้อยละ 90 ของการขนส่งทั้งหมดของประเทศ

แสดงความคิดเห็น