หมุนเข็ม! ดัน Gen Y จับคู่ Baby Boomer เรียนรู้นวัตกรรมจับคู่ทำเกษตรไอที

Bangkok Bank SME จะพาไปรู้จักกับต้นแบบ 5 คนรุ่นใหม่ผู้จับนวัตกรรมมาทำเกษตร

หมุนเข็ม! ดัน Gen Y จับคู่ Baby Boomer เรียนรู้นวัตกรรมจับคู่ทำเกษตรไอที

Highlight

  • ประเทศไทย 4.0 มุ่งเน้นสนับสนุนทักษะให้กับเกษตรกรที่ขาดความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี นวัตกรรม การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต การตลาด บริหารจัดการเงิน และการเข้าใจผู้บริโภค
  • โครงสร้างจริงๆ ของคนที่ทำเกษตรจะพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในช่วง Generation ของ Baby Boomer และช่วง Generation X ตอนต้น การให้ผู้สูงอายุที่เรียนรู้นวัตกรรม อาจกลายเป็นเรื่องที่ยากที่สุด
  • นอกจากการเสริมสร้างเหล่าเกษตรกรดั้งเดิมให้มีความรู้แนวใหม่แล้ว ยังต้องดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้หันกลับมาทำอาชีพเกษตรอีกด้วย
  • เกษตร 0 กับ Smart Farmer ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกันอย่างต่อเนื่องภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 โดยประเด็นหลักของเรื่องนี้อยู่ที่การมุ่งเน้นสนับสนุนทักษะให้กับเกษตรกรที่ขาดความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี นวัตกรรม การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต การตลาด บริหารจัดการเงิน และการเข้าใจผู้บริโภค

หากกลับมาดูที่โครงสร้างจริงๆ ของคนที่ทำการเกษตร จะพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในช่วง Generation ของ Baby Boomer และช่วง Generation X ตอนต้น การให้ผู้สูงอายุเรียนรู้นวัตกรรมอาจกลายเป็นเรื่องที่ยากที่สุด ขณะที่ Generation X ตอนปลายจนไปถึง Generation Y กลับหันหลังให้อาชีพเกษตรกร

เพราะฉะนั้นตัวโมเดล ประเทศไทย 4.0 เรื่องของการทำให้เป็น Smart Farmer จึงเป็นอีกหนึ่งหนทางที่นอกจากการเสริมสร้างเหล่าเกษตรกรดั้งเดิมให้มีความรู้แนวใหม่แล้ว ยังต้องดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้หันกลับมาทำอาชีพเกษตรอีกด้วย ภายใต้การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วย อย่างเช่น Startup หลายรายที่หันมาทำเรื่องเกษตร เปิดตัวแอปพลิเคชัน สำรวจคุณภาพดินจากดาวเทียม หรือแม้แต่โครงการคนกล้าคืนถิ่นมีองค์กรเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 30 องค์กร โดยมีรัฐบาลเป็นหัวเรือหลัก

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากคนรุ่นใหม่กับงานเกษตรจึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับ Smart Farmer ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 จะเป็นอย่างไร วันนี้ Bangkok Bank SME จะพาไปรู้จักกับต้นแบบ 5 คนรุ่นใหม่ผู้จับนวัตกรรมมาทำเกษตร

  1. “ไร่กำนันจุล” บุกเบิกนำเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการเกษตร เป็นเกษตรก้าวหน้าที่ประสบความสำเร็จมายาวนานถึง 80 ปี
คุณจงสฤษดิ์ คุ้นวงศ์ (ทายาทรุ่น 3 ของไร่กำนันจุล)

ไร่กำนันจุล ของคุณจงสฤษดิ์  ใช้การเกษตรแบบ Zero Waste คือการสร้างมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ เช่น นำผลไม้ที่ร่วงหล่นในสวนมาหมักเป็นปุ๋ยชีวภาพ หรือหัวปลาและไส้ปลาที่เหลือจากการทำปลาส้ม สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ นอกจากนี้ ยังนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้กับการเกษตรอยู่ตลอด เช่นในเรื่องอุตสาหกรรมไหม ได้นำเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นมาใช้ ตั้งแต่การพัฒนาพันธุ์ไหม ผลิตไข่ไหม หรือระบบน้ำที่มีความแม่นยำและให้ปุ๋ยไปพร้อมกัน https://www.bangkokbanksme.com/article/10524

 

  1. “กล้วยตากจิราพร” กับนวัตกรรมตากกล้วยใน “พาราโบราโดม”
คุณจิราพร พงศ์รุจิกรพันธ์ เจ้าของ “กล้วยตากจิราพร”

กล้วยตากจิราพร หนีความจำเจของพนักงาน หันใช้นวัตกรรมโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบกรีนเฮาส์ (พาราโบราโดม) แตกต่างจากวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม ซึ่งวิธีการตากกล้วยใน “พาราโบราโดม” ทำให้กล้วยตากมีความสะอาด และควบคุมคุณภาพได้ นอกจากนี้ยังปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายจากลูกค้าทั่วไปให้สูงขึ้นเป็นกลุ่มพรีเมียม สร้างเรื่องราวให้กับสินค้า คือ “กล้วยอร่อย ต้อง 110 วัน” กล้วยตากจิราพร เน้นคุณภาพผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เตรียมดิน คัดสรรเอาเฉพาะกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง ปลูก ดูแลจนกระทั่งกล้วยออกผลและโตเต็มที่ครบ 110 วัน

https://www.bangkokbanksme.com/article/11166

 

  1. คิดต่าง! จากปัญหาแตงโมล้นตลาด คิดค้นแตงโมสายพันธุ์ใหม่
คุณนงนุช แก้วสุริยา เจ้าของนุชชาฟาร์ม บริษัท นุชชา ไทยเมล่อน จำกัด

ใช้การตลาดกับสโลแกน “นุชชาฟาร์ม ต้องแตงโมสายพันธุ์ใหม่” พร้อมนวัตกรรมการปลูกแบบประหยัดน้ำ คือการปลูกบนผ้ายางพลาสติก ใช้ระบบน้ำหยด ใส่สายลอดใต้ผ้ายาง ระบบการใช้ปุ๋ยเป็นแบบเคมีผสมอินทรีย์ ชีวภาพแบบผสมผสาน เป็นพืชปลอดภัย ยังมีการใช้ปุ๋ยเคมี แต่เป็นเคมีที่ไม่มีการตกค้าง สามารถย่อยสลายได้ภายใน 3-5 วัน งดใช้ปุ๋ยใช้ยาก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 10-15 วัน งดการให้น้ำ 5-7 วัน ซึ่งทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี โดยอายุเฉลี่ยของแตงโมจะอยู่ที่ 60-65 วัน พร้อมเก็บเกี่ยว

https://www.bangkokbanksme.com/article/8048

 

  1. Freshket ผลักดันเกษตรกรไทยให้มีช่องทางการขายมากขึ้น
คุณพงษ์ลดา พะเนียงเวทย์ หรือคุณเบล CEO และ Co-Founder ของ Freshket

“Freshket” เปิด Platform ให้ผู้ผลิตกว่า 700 ราย ทั้งเกษตรกรและร้านค้าที่มีคุณภาพจนมีสินค้าในระบบกว่า 4,000 รายการ คลอบคลุมทั้งหมด 20 ประเภทสินค้า เป็นตลาดให้ร้านอาหารมาเลือกซื้อ ทุกครั้งที่กดสั่งซื้อก็จะสามารถออกใบสั่งซื้อ ใบกำกับภาษี  และออกบิลต่างๆ ได้ทันที สามารถเอาไปใช้ต่อยอดกับงานทางด้านบัญชีได้ด้วย

https://www.bangkokbanksme.com/article/16562

  1. GetKaset ตัวเลือกใหม่เพิ่มยอดขายให้เกษตรกรไม่ต้องผ่านคนกลาง
คุณธันยธร จรรยาวรลักษณ์ หรือ คุณแนน เจ้าของธุรกิจ ผู้ก่อตั้ง GetKaset

GetKaset คือคอมมูนิตี้สำหรับเกษตรกร เป็นสถานที่ให้กลุ่มเกษตรกรสามารถเข้ามาประกาศขายสินค้า และรับสินค้าได้ เรียกได้ว่าเป็นเหมือนกลุ่มเกษตรกรที่รวมตัวอยู่ภายในเว็บไซต์ ทำให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าของตัวเองได้อย่างมีค่า มีราคามากขึ้น และยังได้พบกับกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ

https://www.bangkokbanksme.com/article/15728

 

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก (http://www.bangkokbanksme.com/loan) หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น