ธุรกิจภาคบริการสิงคโปร์มีรายรับเติบโต 6.3% ในไตรมาสที่ 3

ธุรกิจภาคบริการของสิงคโปร์ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2017 มีรายรับเติบโตร้อยละ 6.3 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสิงคโปร์ ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจของทั่วโลก มีทิศทางที่ดีขึ้น

จากการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานสถิติ สิงคโปร์ แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมภาคบริการมีการเติบโตร้อยละ 6.3 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2017 โดยเฉพาะธุรกิจการบริการข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร ที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด คิดเป็นร้อยละ 13.6 ตามมาด้วยธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ ที่มีการเติบโต ร้อยละ 9.2

หากเปรียบเทียบไตรมาสต่อไตรมาส พบว่าธุรกิจภาคบริการของสิงคโปร์มีรายรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 จากเดิมในไตรมาสที่ 2 โดยธุรกิจด้านการศึกษาที่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องกับภาครัฐ มีการเติบโตสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 11.2 ซึ่งการเติบโตในธุรกิจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมเศรษฐกิจสิงคโปร์ที่มีความแข็งแกร่ง รวมถึงสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกที่มีการฟื้นตัว

ทั้งนี้ ดัชนีรายรับธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมภาคบริการที่สำนักงานสถิติสิงคโปร์เปิดเผยในครั้งนี้ ไม่รวม ธุรกิจการขายส่ง, การค้าปลีก, การโรงแรม และการบริการด้านอาหาร

แสดงความคิดเห็น