มาเลเซียขยายเวลาลดกำลังการผลิตน้ำมันจนถึงสิ้นปี 2018

มาเลเซียขยายเวลาลดกำลังการผลิตน้ำมันลงจนถึงสิ้นปี 2018 สอดคล้องกับผู้ประกอบการทั่วโลกที่ต้องการลดการผลิตน้ำมันลง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่าง OPEC (โอเปก) และกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่ม OPEC ที่มีมาก่อนหน้านี้

องค์กรร่วมประเทศผู้ผลิตน้ำมันเพื่อการส่งออก (OPEC) และกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันที่ไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่มโอเปกนำโดยรัสเซีย ร่วมตกลงขยายเวลาลดกำลังการผลิตน้ำมันออกไปถึงสิ้นปี 2018 เนื่องจากสมาชิกพยายามจะเคลียร์น้ำมันดิบที่มีอยู่ในสต๊อก

Mr. Abdul Rahman Dahlan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย กล่าวว่า การขยายเวลาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการน้ำมันดิบที่มีอยู่ในสต๊อก โดยมาเลเซียมีบริษัทน้ำมันที่มีรัฐบาลเป็นเจ้าของ และในปีที่ผ่านมาได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่า จะมีการลดกำลังการผลิตน้ำมันลงให้ไม่เกิน 20,000 บาเรลต่อวัน ตามข้อตกลงขององค์กรร่วมประเทศผู้ผลิตน้ำมันเพื่อการส่งออก (OPEC) กับกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันที่ไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่มโอเปก

Mr. Abdul กล่าวด้วยว่า “มาเลเซียไม่ต้องการเห็นราคาน้ำมันสูงถึง 100 เหรียญสหรัฐฯต่อบาเรลเหมือนที่ผ่านมา เพราะความผันผวนของราคาน้ำมันนั้นจะส่งผลกระทบต่อการประมาณการรายได้ของประเทศในแต่ละปี โดยมาเลเซียอยากเห็นราคาน้ำมันที่ทรงตัวมากกว่า”

แสดงความคิดเห็น