ถอดรหัสความสำเร็จ “โรแยลพลัส” เจ้าตลาดน้ำผลไม้ส่งออก

บริษัท โรแยล พลัส จำกัด เป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องดื่มน้ำผลไม้บรรจุขวด เจ้าตลาดด้านการส่งออก โดยมีเป้าหมายหลักขององค์กรคือ นำ “สินค้าไทย” ไปสู่ “สินค้าโลก”

ในวันนี้ Bangkokbanksme ได้มีโอกาสพูดคุยกับสองผู้บริหารของโรแยลพลัส ที่มีแนวคิดใหม่อันทันสมัย ถึงวิธีการทำงาน ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ซึ่งก็คือ คุณสิริวรรณ เกษวิเศษ ตำแหน่ง Vice President และคุณพลแสง แซ่เบ๊ ตำแหน่ง Managing Director

ผู้บริหารทั้งสองท่านเริ่มต้นเล่าว่า โรแยล พลัส ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 2541 โดยก่อนหน้านี้เป็นธุรกิจด้านอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดื่มนั้นเริ่มเมื่อ 6 ปีที่ผ่านมา ซึ่งแรงบันดาลใจเกิดจากการที่ได้ติดต่อกับลูกค้าต่างประเทศ ทำให้ทราบว่าชาวต่างชาติชอบน้ำผลไม้ของไทย จึงมีแนวคิดการผลิตน้ำผลไทยเพื่อการส่งออก

โดยหัวใจสำคัญที่ต้องการนำมาเป็นจุดขายคือคุณภาพ ทำอย่างไรที่จะให้น้ำผลไม้ไทยที่ส่งออกไปยังต่างแดนยังคงความสดใหม่ นอกจากนี้ยังมองถึงการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศในภาคส่วนของเกษตรกรรม ซึ่งแนวคิดนี้หากจะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาสินค้า

นวัตกรรมเพิ่มคุณภาพ

ผู้บริหารบริษัท โรแยล พลัส เล่าต่อว่า ในการทำงานเริ่มจากด้านการผลิตที่มีนวัตกรรมเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดของอุตสาหกรรมในด้านนี้ สูตรของน้ำผลไม้มีนวัตกรรมที่สร้างความแตกต่างจากสินค้าประเภทเดียวกันในท้องตลาด ทั้งเรื่องการคงไว้ซึ่งรสชาติ สารอาหาร ตลอดจนอายุของสินค้า ซึ่งนอกจากนวัตกรรมการผลิตและตัวสินค้าแล้ว ยังมีนวัตกรรมในด้านระบบ คือนำคอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมการทำงานทั้งระบบ

“เช่นน้ำผลไม้ที่ผสมเม็ดแมงลัก ปกติจะจมหรือไม่ก็ลอย แต่ของเราใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยให้กระจายอยู่ทั่วทั้งขวด ทำให้เวลาดื่มจะได้รสชาติของน้ำผลไม้และเม็ดแมงลักพร้อมกัน  ส่วนนวัตกรรมด้านระบบคือใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมตั้งแต่ต้นทาง คือตั้งแต่ซื้อวัตถุดิบจนถึงการผลิต ใช้ในเรื่องของระบบบัญชี ซึ่งการเก็บข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์นั้นสำคัญมาก เพราะข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นองค์รวม เป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทเพื่อนำมาวิเคราะห์และต่อยอดในการทำงานต่อไป” คุณสิริวรรณและคุณพลแสง กล่าว

สดใหม่ Shelf Life นาน

คุณพลแสง Managing Director กล่าวว่า ในการผลิตสินค้า เริ่มต้นจากน้ำมะพร้าวและส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรก ซึ่งได้รับการตอบรับดี จึงมีการพัฒนาสินค้าตัวอื่นๆ ตามมา คือ เครื่องดื่มเม็ดแมงลัก เครื่องดื่มเมล็ดเชีย น้ำนมมะพร้าว น้ำว่านหางจระเข้ ซึ่งสร้างยอดขายและกำไรให้กับทางบริษัทได้เป็นอย่างดี จนต่อมาได้เพิ่มกำลังการผลิตโดยสร้างโรงงานขนาดใหญ่ที่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งสินค้าทั้งหมดเป็นผลผลิตทางการเกษตรทั้งสิ้น โดยล่าสุดมีสินค้าตัวใหม่คือน้ำนมถั่วเหลืองแบบสเตอริไลส์ ที่เก็บไว้ได้นานในอุณหภูมิปกติ มีรสชาติอร่อยสดใหม่และคงคุณค่าทางสารอาหารสูงเหมือนกับน้ำเต้าหู้สดจากท้องตลาด

“ความท้าท้ายคือทำอย่างไรให้รสชาติคงความสดใหม่ โดยปกติสินค้าเกษตรเมื่อโดนความร้อนสูงรสชาติจะเปลี่ยน จึงต้องใช้ทั้งนวัตกรรมและองค์ความรู้ของทีมงานในการวิเคราะห์ทำตรงจุดนี้ให้ได้ ซึ่งจุดเด่นของสินค้าจากโรแยลพลัส คือมีอายุยาวนานและคงคุณภาพใกล้เคียงกับของสด”

 

การบริหารธุรกิจเน้นความพร้อม

ในการทำงานของบริษัท ผู้บริหารทั้งสองท่านอธิบายว่าเน้นในเรื่องของความพร้อมเป็นหลัก เช่นในการจะเปิดตัวเครื่องดื่มตัวไหนต้องมีการวางแผนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี ส่วนทางด้านการตลาดนั้นจะทำควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนา โดยสิ่งที่สำคัญของการทำงานคือข้อมูล ด้วยการที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในระบบทำให้เกิดการเก็บข้อมูลที่ดี สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในแต่ละภูมิภาคทั่วโลก แล้วสร้างสินค้าและวิธีทำการตลาดที่เหมาะสมเพื่อให้สินค้าเป็นที่ยอมรับและขายได้

ส่วนด้านแผนการลงทุน ทั้งสองท่านเปิดเผยว่า ในส่วนของเงินทุนมีสองส่วนหลัก คือเงินทุนของเจ้าของกิจการเองและเงินทุนจากสถาบันการเงิน ซึ่งการจะได้รับการสนับสนุนจากสถาบันทางการเงินนั้นต้องมีความชัดเจนและความเป็นไปได้ของธุรกิจ รวมถึงแผนในการทำงาน และเมื่อได้เงินทุนมา การบริหารจัดการนั้นก็ดำเนินไปตามแผนธุรกิจที่ได้วางเอาไว้

“เงินทุนที่เข้ามาจะถูกบริหารจัดการอย่างเข้มงวด การลงทุนทุกโครงการต้องมีความแน่ใจได้ว่าต้องมีความคุ้มทุน ผู้มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ซับพลายเออร์ สถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อ ต่างต้องการให้ธุรกิจของเรามีกำไร เพื่อเติบโตไปด้วยกัน”

วิสัยทัศน์สู่ความสำเร็จ

บริษัทโรแยลพลัสดำเนินงานด้วยวิสัยทัศน์สำคัญ 4 ข้อ คือ

1.Royal Service to Customer การให้บริการที่ดีต่อลูกค้า

2.Royal Innovative and Quality ใช้นวัตกรรมเพื่อการผลิตและพัฒนาระบบ

3.Royal Result Focus สภาพคล่องทางด้านการเงิน ได้ผลลัพธ์ตรงตามเป้าหมาย

4.We are One Royal Plus การทำงานเป็นทีม มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

นอกจากวิสัยทัศน์ 4 ข้อดังกล่าว คุณสิริวรรณ เกษวิเศษ Vice President กล่าวอีกว่า

“สิ่งที่โรแยลพลัสให้ความสำคัญคือทรัพยากรบุคคล ซึ่งทางบริษัทต้องการพัฒนาคนทำงานให้เก่งและดีมากยิ่งขึ้น เชื่อมั่นในความดีและความเก่งที่ต้องควบคู่กันไป”

ตลอด 6 ปีในการดำเนินธุรกิจ โรแยลพลัสประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว จากยอดขายช่วง 1-2 ปีแรก 200 ล้าน สู่ 500 ล้าน ในปี 2557-2558 ซึ่งปีที่ผ่านมาเติบโตประมาณ 20% ต่อปี

โดยสินค้าทั้งหมดเน้นเป็นตลาดส่งออก 99% ส่งออกไปหลายประเทศทั่วโลก ส่วนตลาดในประเทศ 1% เป็นตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ในต่างจังหวัดคือน้ำเม็ดแมงลักในรูปแบบของฝากนักท่องเที่ยว รวมถึงสินค้าตัวใหม่ คือ น้ำนมถั่วเหลือง  สเตอริไลส์ซอยมิลค์ที่วางจำหน่ายในร้าน 7-11 ทั่วประเทศ

ซึ่งปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญคือการที่โรแยลพลัสมองโอกาสทางธุรกิจออก เพราะเมืองไทยเด่นเรื่องสินค้าเกษตร มีน้ำมะพร้าวที่อร่อยที่สุดในโลก  ทำให้ไม่มีคู่แข่งในเรื่องของรสชาติ บวกกับคุณภาพของการผลิตที่นำนวัตกรรมเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาสินค้า

ทั้งสองผู้บริหารกล่าวอีกว่า การทำงานของโรแยลพลัสผ่านยุคบุกเบิกมาได้ด้วยดี กำลังอยู่ในยุคกลางของการทำงาน คือการพัฒนา เพื่อที่จะก้าวต่อไปในยุคที่สามคือการต่อยอด และในแง่ของการต่อยอด ด้านของผลิตภัณฑ์นั้น ทีมวิจัยและพัฒนาได้มีการทำงานที่แตกต่างจากเดิม จากที่เคยเอาตลาดเป็นตัวตั้งแล้วผลิตสินค้าให้ตอบโจทย์ จะเปลี่ยนเป็นการกำหนดตลาดด้วยตนเอง เพราะมีประสบการณ์จากการทำงานที่ผ่านมา ส่วนในระบบการผลิตนั้นจะมีการทำงานที่ทรงประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมีองค์ความรู้จากการทำงานในหลายปีที่ผ่านมา โจทย์ในการทำงานที่เข้ามาจะถูกวิเคราะห์เร็วขึ้น

ซึ่งการพัฒนาทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการผลิตก็เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยทั้งสองท่านยังกล่าวอีกว่า ตั้งเป้านำโรแยลพลัสเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ให้ได้ภายใน 2562

“เมื่อเราพัฒนาบริษัทให้มีความแข็งแกร่งได้ การต่อยอดจะไม่ยาก” คุณสิริวรรณ กล่าว

เริ่มจากแรงกายแรงใจเสริมด้วยนวัตกรรม

สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ต้องการประสบความสำเร็จ 2 ผู้บริหารได้ให้คำแนะนำด้วยว่า อย่างแรกต้องมีความมุ่งมั่นในการทำงาน โดยเฉพาะผู้บริหารหรือเจ้าของแบรนด์นั้นห้ามยอมแพ้ ต้องอดทน เพราะความสำเร็จจำเป็นต้องใช้เวลา จากนั้นเป็นคุณภาพในการผลิตที่ควรนำนวัตกรรมเข้ามามีส่วนช่วย เพื่อให้สินค้ามีความแตกต่างและจุดเด่นที่น่าสนใจ

“ต้องเริ่มจากแรงกายแรงใจ และนำเทคโนโลยีมาช่วย จะเดินไปข้างหน้าด้วยวิธีเดิมไม่ได้ นวัตกรรมเพิ่มคุณภาพจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้” คุณพลแสง กล่าว

และสุดท้าย คุณสิริวรรณและคุณพลแสง ได้เปิดถึงเบื้องหลังความสำเร็จอีกปัจจัยหนึ่ง คือการที่โรแยลพลัสมีสถาบันทางการเงินที่ดีอย่างธนาคารกรุงเทพ คอยสนับสนุนในการทำธุรกิจ ไว้วางใจให้วงเงินสินเชื่อโดยเฉพาะในการสร้างโรงงานใหม่ ที่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ทำให้ธุรกิจสามารถขยายตัวออกไปได้มากขึ้น ทั้งช่วงแรกในส่วนของการลงทุนสร้างโรงงาน และส่วนที่สองคือ การสร้างแวร์เฮาส์เพื่อเก็บวัตถุดิบ

นอกเหนือจากเรื่องเงินทุนแล้ว ธนาคารกรุงเทพยังเชิญให้โรแยลพลัสไปร่วมทริปการทำ Business Talk ที่ประเทศเวียดนาม มีโอกาสได้ไปเยี่ยมโรงงานของบริษัทไทยที่ไปลงทุน ณ เมืองฮานอย ซึ่งการไปในครั้งนั้นเป็นการต่อยอดความคิดทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี

“ที่สำคัญที่สุดคืองานวันเกษตรก้าวหน้า ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่โรแยลพลัส ได้มีโอกาสเข้าร่วม ทางธนาคารกรุงเทพได้เปิดช่องทางให้เราได้เรียนรู้มากกว่าการใช้บริการทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางเศรษฐกิจ การได้พบปะกับผู้ประกอบการที่มีธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึงได้เปิดตัวสินค้า ซึ่งโครงการงานวันเกษตรก้าวหน้าได้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารแบงก์ที่เห็นความถึงสำคัญของภาคเกษตรกรรม” คุณสิริวรรณและคุณพลแสง กล่าวทิ้งท้าย

บริษัท โรแยลพลัส จำกัด โทรศัพท์ : 0-2416-9209

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น