ทำจริง..สำเร็จจริง 5 เกษตรกรตัวอย่าง

ทำจริง..สำเร็จจริง 5 เกษตรกรตัวอย่างจากโครงการเกษตรก้าวหน้า

5 เกษตรกรตัวอย่าง “งานวันเกษตรก้าวหน้า”

เกษตรกรตัวอย่าง 5 ท่าน จากงานวันเกษตรก้าวหน้าที่ล้วนประสบความสำเร็จ เรามาดูกันว่าพวกเขาเหล่านี้มีวิธีคิด วิธีการทำงาน หรือใช้องค์ความรู้ต่างๆ เช่นนำวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้อย่างไรจนประสบความสำเร็จ

 

1.ประยูร ออคิดส์

เจ้าตลาดการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้เพื่อส่งออกอันดับ 1 ของประเทศไทย ประสบความสำเร็จมายาวนาน 37 ปี บริหารงานโดยยึดหลักความซื่อสัตย์ ดูแลพนักงานเหมือนคนในครอบครัว นำนวัตกรรมมาช่วยในการทำงาน ไม่หยุดเรียนรู้ ยกระดับและต่อยอดธุรกิจสู่ความยั่งยืน

อ่านต่อได้ที่  https://www.bangkokbanksme.com/article/11431

 

2.“ชีวาดี” น้ำตาลมะพร้าวไทย

จากวิกฤติน้ำตาลมะพร้าวไทย สู่ผลิตภัณฑ์แปรรูป เห็นช่องทางการตลาดจากปัญหาขาดแคลนน้ำตาลมะพร้าวแท้ ใช้นวัตกรรมส่งเสริมการผลิต ชุบชีวิตวิถีเกษตรดั้งเดิม สร้างสินค้าพรีเมียมเพื่อสุขภาพ ลุยโมเดิร์นเทรดและส่งออกต่างประเทศ

อ่านต่อได้ที่  https://www.bangkokbanksme.com/article/13582

 

3.เจียรทวี ผลไม้แปรรูปส่งออก

กลุ่มธุรกิจเกษตรก้าวหน้าที่ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป ผู้บุกเบิกทุเรียนทอด ใช้วัตถุดิบในพื้นที่ภาคตะวันออก บริหารงานแบบทีมเวิร์คตามความถนัด เน้นส่งออกเป็นหลัก แก้ปัญหาเพื่อความยั่งยืนด้วยการปลูกเองขายเอง เติบโตเรื่อยๆ แต่ยาวนานเกือบ 20 ปี

อ่านต่อได้ที่  https://www.bangkokbanksme.com/article/12627

 

4.กล้วยตากจิราพร

กล้วยอร่อย ต้อง 110 วันให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพและความสะอาดของสินค้า กล้าเปลี่ยน พัฒนาบรรจุภัณฑ์และกรรมวิธีการผลิต ใช้นวัตกรรมเข้าส่งเสริม เป็นกล้วยตากพรีเมียม ถูกใจผู้บริโภค เติบโตต่อเนื่องพร้อมขยายตลาดไปขายต่างประเทศ

อ่านต่อได้ที่  https://www.bangkokbanksme.com/article/11166

 

5.ไร่กำนันจุล

ไร่กำนันจุลคุณค่าจากธรรมชาติ สวนเกษตรแบบผสมผสาน อุตสาหกรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและผลิตเส้นไหมเพื่อทดแทนการนำเข้า บุกเบิกนำเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการเกษตร เป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จมายาวนานถึง 80 ปี

อ่านต่อได้ที่  https://www.bangkokbanksme.com/article/10524

 

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น