Good Leader Ask Great Questions สุดยอดคำถาม สู่การเป็นยอดผู้นำ

“ผู้นำ” ใช่ว่าใครก็จะสามารถเป็นกันได้ง่าย ๆ เพราะผู้นำไม่ได้มีความหมายแค่หัวหน้างานหรือผู้จัดการหรือผู้บริหารเท่านั้น แต่หากหมายถึงคนที่ต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ ที่สามารถนำพาองค์กรหรือบุคลากรให้ไปในทิศทางที่ต้องการและถูกต้องได้

เช่น มองการณ์ไกล มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และสามารถชี้นำแนวทางได้ มีความรับผิดชอบสูง มีจิตวิทยาสามารถจูงใจคน มีความน่านับถือ ฯลฯ ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงมีอำนาจ และสามารถจัดการสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประสบความสำเร็จตามหน้าที่เท่านั้นช

การจะเป็นสุดยอดผู้นำนอกจากคุณสมบัติแล้ว จึงยังจำเป็นต้องอาศัยทักษะและความสามารถส่วนตัว ซึ่งวิธีการหนึ่งที่กูรูด้านพัฒนาตนเองและภาวะผู้นำระดับโลก John C. Maxwell ได้แนะนำไว้ก็คือ การตั้งคำถาม ช

ในหนังสือ “สุดยอดคำถาม สู่การเป็นยอดผู้นำ” หรือ Good Leader Ask Great Questions หนังสือด้านภาวะผู้นำเล่มหนึ่งที่ John C. Maxwell เขียนไว้นั้น ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของคำถาม เช่น คำถามจะทำให้เราได้ติดต่อสื่อสารกับคนอื่นมากขึ้น ทำให้เราได้ไอเดียใหม่ ๆ มากขึ้น และทำให้เราได้เห็นมุมมองที่แตกต่างมากขึ้น คำถามที่ดี สามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง รวมไปถึงเปลี่ยนแปลงหรือพลิกผันชีวิตของคนบางคนได้ ผู้นำจึงควรจะหมั่นตั้งคำถามที่ดีอยู่เสมอ ทั้งคำถามสำหรับตัวเองที่ควรถาม เช่น ฉันได้สร้างมูลค่าเพิ่มอะไรให้กับทีมงานบ้าง ฉันได้ใช้เวลาไปกับสิ่งที่ถูก คนที่ใช่ หรือเปล่า ฯลฯ รวมไปถึงคำถามสำหรับทีมงาน เช่น คุณคิดยังไง ฉันจะสนับสนุนอะไรคุณได้บ้าง คุณต้องการเรียนรู้อะไร เป็นต้นช

นอกจากนี้ ในหนังสือเล่มนี้ John C. Maxwelll ยังได้รวบรวมคำถามเกี่ยวกับด้านภาวะผู้นำที่ผู้นำหรือผู้ที่สอนด้านภาวะผู้นำทั้งหลายได้ฝากคำถามไว้ผ่านทาง Twitter , Facebook หรือ Blog ของเขา โดยนำมาจัดหมวดหมู่และตอบคำถามเหล่านั้นด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 40 ปี เพื่อให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ เช่น จะต้องทำอะไรบ้างเพื่อนำตัวเองไปสู่ความสำเร็จ จะเอาภาวะผู้นำมาใช้และเริ่มต้นภาวะผู้นำได้อย่างไร หากเกิดปัญหาความขัดแย้ง จะ”นำ”คนที่มีปัญหาได้อย่างไร และการทำงานให้ประสบผลสำเร็จภายใต้ภาวะผู้นำที่ไม่ดีนั้นจะต้องทำอย่างไร รวมไปถึงในช่วงเปลี่ยนผู้นำจะต้องจัดการอย่างไร และจะพัฒนา “ผู้นำ” ได้อย่างไรบ้าง  ช

ดังนั้นหากคุณต้องการเป็นหนึ่งในผู้มีอิทธิพลกับผู้อื่น หรือเรียกง่าย ๆ ว่า “ผู้นำ” Good Leader Ask Great Questions จึงเป็นหนึ่งในหนังสือภาวะผู้นำที่จะทำให้คุณได้ทั้งความรู้ ข้อคิด และประสบการณ์ตรง เสมือนมี John C. Maxwell เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวยังไงยังงั้น

แสดงความคิดเห็น