ปั้นสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมอาหารสู่เวทีโลก

ฟู้ดอินโนโพลิส ร่วมกับศูนย์สร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ม.หอการค้า สนับสนุนการสร้างนักรบสตาร์ทอัพไทยรุ่นใหม่สู่เวทีโลก

เมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส ร่วมกับศูนย์สร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ม.หอการค้า (IDE center) เปิดตัวโครงการพัฒนาสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมอาหาร (IDE Mindset Development Program : Hacking Food)  เดินหน้าพัฒนาสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมอาหารเพื่อผลักดันนักรบสตาร์ทอัพไทยรุ่นใหม่ไปสู่เวทีโลก

 

ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร กล่าวว่า ฟู้ดอินโนโพลิส ร่วมกับศูนย์สร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ม.หอการค้า(IDE center) เปิดตัวโครงการพัฒนาสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมอาหาร (IDE Mindset Development Program : Hacking Food) เดินหน้าพัฒนาสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมอาหารเพื่อสนับสนุนการสร้าง นักรบสตาร์ทอัพไทยรุ่นใหม่เพื่อก้าวไปสู่เวทีในระดับโลก

 

โดยความร่วมมือครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกด้านสตาร์ทอัพอย่างเอ็มไอที (MIT) เพื่อมุ่งสร้างจำนวนสตาร์ทอัพที่มีความสามารถพร้อมสู่การแข่งขันในตลาดโลกและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตแบบก้าวกระโดด โดยอาศัยนวัตกรรมและการคิดแก้ปัญหาใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในวงกว้างได้อย่างแท้จริง

 

ดร.อัครวิทย์ กล่าวต่อว่า โครงการดังกล่าวเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของสตาร์ทอัพหน้าใหม่ ซึ่งเป็นการส่งเสริมแนวคิดนอกกรอบจากการเป็นผู้ประกอบการแบบเดิม จะทำให้สตาร์ทอัพรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเติบโตของสตาร์ทอัพได้ สร้างโอกาสให้สตาร์ทอัพหน้าใหม่ได้คิดเป็น มองหาโอกาสจากความเป็นไปได้ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้อื่นได้

แสดงความคิดเห็น