สปป.ลาวปรับปรุงท่องเที่ยว รับ AEC

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเร่งติดตามมาตรการในการปรับปรุงด้านการแข่งขันและการให้บริการด้านท่องเที่ยว เพื่อต้อนรับกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นายซาลี พิมพ์พินิท อธิบดีกรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า สปป.ลาว จะมีการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยว รวมถึงยกระดับทรัพยากรมนุษย์และสิ่งอำนวยความสะดวก
“การเข้าสู่ AEC ทางกรมจะโฟกัสเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ได้รับการโปรโมท รวมทั้งการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ,สิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน,การส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษและการฝึกอบรมไกด์”
ทั้งนี้ สปป.ลาว มีสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่า 1,960 แห่ง รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์กว่า 270 แห่ง, แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 540 แห่ง และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 1,145 แห่ง อย่างไรก็ตามมีสถานที่ท่องเที่ยวเพียง 689 แห่งที่ได้รับการพัฒนาและเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก
จากปีที่ผ่านมา กระทรวงประมาณว่ามีนักท่องเที่ยวต่างประเทศ จำนวน 4.3 ล้านคน เดินทางมายัง สปป.ลาว ซึ่งเพิ่มขึ้น 4.88% จาก 4.1ล้านคน ในปี 2014 ซึ่งสร้างรายได้ถึง 670 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามามากที่สุด คือ ไทย เวียดนาม และจีน ตามลำดับ และสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม ได้แก่ หลวงพระบาง,จำปาสัก และวังเวียน

แสดงความคิดเห็น