ฟิลิปปินส์ เนื้อหอมเป็นที่ดึงดูดจากนักลงทุนจีน

ฟิลิปปินส์ ถูดจัดอันดับอยู่ที่ 29 ของประเทศที่ดึงดูดการลงทุนบริษัทจากจีนในด้านพลังงาน, โทรคมนาคม และสินค้าบริโภค

ตามรายงานของหน่วยงานวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ (The Economist Intelligence Unit : EIU) พบว่า ฟิลิปปินส์กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ดึงดูดและเป็นเป้าหมายของการลงทุนของนักธุรกิจจีน

หน่วยงานวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ (The Economist Intelligence Unit : EIU) ได้รายงานโดยอ้างอิงจาก “ดัชนีการลงทุนทั่วโลกของประเทศจีนในปี 2017” ซึ่งฟิลิปปินส์ ถูดจัดอันดับอยู่ที่ 29 ของประเทศที่ดึงดูดการลงทุนบริษัทจากจีนในด้านพลังงาน, โทรคมนาคม และสินค้าบริโภค นอกจากนี้ ในด้านการบริการทางการเงินของฟิลิปปินส์ ยังพบว่าอยู่ในอันดับค่อนข้างดี โดยมีความเสี่ยงทางการเงินที่ต่ำ และมีความเหมาะสมกับสินทรัพย์

โดยในเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา Mr. Rodrigo Duterte ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ได้เดินทางมาเยือนกรุงปักกิ่งเป็นครั้งที่ 2 เพื่อเข้าร่วมการประชุมโครงการ “One Belt One Road” ที่ทางการจีนจัดขึ้น ซึ่ง Mr. Rodrigo Duterte มีความต้องการสร้างความสัมพันธ์กับจีน รวมถึงพูดคุยในเรื่องการจัดสรรสิทธิ์ที่ได้รับตามกฎหมายในทะเลจีนใต้ เพื่อให้การช่วยเหลือระหว่างกัน ตลอดจนการลงทุนจากจีนที่คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ทั้งนี้ โครงการ “One Belt One Road” มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเส้นทางสายไหมให้เชื่อมโยงระหว่างตลาดอาเซียนกับเศรษฐกิจในยุโรป โดยมีการลงทุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็น ทางรถไฟ ,ท่าเรือ และพลังงานไฟฟ้า

แสดงความคิดเห็น