แจก! เครื่องมือกำหนดกลุ่มลูกค้าก่อนผลิต (ตอนที่ 2)

เพราะสินค้าที่ขายกันไม่ได้ส่วนมาก มักจะตั้งต้นจากสิ่งที่ SME อยากทำ อยากขาย แต่สิ่งที่ตามมาคือลูกค้าไม่ได้ต้องการ

Highlight

 • ‘Buyer Persona’ จะทำให้ SME ได้รู้จักกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เข้าใจพฤติกรรมลูกค้าผ่านข้อมูลเชิงประชากร รู้ว่าลูกค้าใช้สินค้าและบริการใด มีปัญหาอะไร และเราจะนำสินค้าเข้าไปแก้ไขหรือตอบสนองความต้องการได้อย่างไร ทราบความคาดหวังหลังจากลูกค้าใช้สินค้าและบริการ อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการวาง Marketing Strategy เพื่อผลิตโฆษณาและการตลาดผ่านสื่อได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย
 • Buyer Persona หาได้โดยการทำ Marketing Research หรือ Survey นอกจากนี้ ยังหาได้จากเครื่องมือการตลาดออนไลน์อย่าง Google Analytics และ Facebook Insights
 • ข้อดีของการกำหนด Buyer Persona ดังกล่าว คือ SME ไม่ต้องนั่งมโน รู้ก่อนผลิตสินค้าว่าจะขายใคร มีตลาดรองรับหรือไม่ สินค้ามีคุณค่ากับใครบ้าง นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณสามารถเลือกการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้สินค้าได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย

ต่อเนื่องจากบทความ “แจก! เครื่องมือกำหนดกลุ่มลูกค้าก่อนผลิต (ตอนที่ 1)” ซึ่งเป็นการปรับ Attitude ความคิดของ SME ว่า อย่าตั้งต้นจาก ‘สินค้า’ ให้ตั้งต้นจาก ‘Need’ ของลูกค้าเป็นหลัก เพราะที่ขายกันไม่ได้ส่วนมาก เพราะผู้ขายมักจะตั้งต้นจากสิ่งที่ SME อยากทำ อยากขาย แต่สิ่งที่ตามมาคือลูกค้าไม่ได้ต้องการ เมื่อไม่ต้องการเท่ากับไม่มีตลาดรองรับสินค้า แบบนี้สินค้าจะขายได้อย่างไร

ส่วนวิธีที่จะเข้าใจ Need ผู้บริโภคหรือเข้าใจตลาดกลุ่มเป้าหมายนั้น Bangkok Bank SME จะพาไปรู้จักกับ Tools พื้นฐานของการทำธุรกิจอย่าง Buyer Persona (Marketing Target Segment)

Buyer Persona’ จะทำให้ SME ได้รู้จักกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เข้าใจพฤติกรรมลูกค้าผ่านข้อมูลเชิงประชากร รู้ว่าลูกค้าใช้สินค้าและบริการใด มีปัญหาอะไร และเราจะนำสินค้าเข้าไปแก้ไขหรือตอบสนองความต้องการได้อย่างไร ทราบความคาดหวังหลังจากลูกค้าต่อการใช้สินค้าและบริการ อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการวาง Marketing Strategy เพื่อผลิตโฆษณาและการตลาดผ่านสื่อได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย

Bangkok Bank SME จะช่วยทำ Platform ของ Buyer Persona ออกมาโดยจะมีการยกตัวอย่างให้เห็นภาพมากขึ้นอีกด้วย ส่วนใครอยากได้แบบสำเร็จรูปสามารถ Download ได้จาก HubSpots Buyer Persona Template

 1. Who ข้อมูลเชิงประชากร และพฤติกรรม

ข้อมูลที่จะได้ประกอบด้วย Location รายได้ การศึกษา ภาษา อาชีพ อายุ หรือลักษณะบุคคลิกภาพ เป็นต้น

 

 1. What สิ่งที่ต้องการ

ตรงนี้เป็น Point ที่สำคัญเลย เพราะเป็นการค้นหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ความท้าทายในชีวิต หรือเป็นการค้นหา Need นั่นเอง ลองดูว่าคนบ่นอะไรบ้างลงกระทู้ ปัญหาจากการใช้สินค้าและบริการเป้นอย่างไร ก่อนนำผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการเข้าไปตอบโจทย์ลูกค้า เพื่อแก้ไขปัญหา

 

 1. Why ทำไมถึงสนใจ

มีความกังวลในการซื้อสินค้าและบริการในแบบเดิมๆ  หรือขาดแรงกระตุ้นในการซื้อสินค้า ขณะเดียวกันก็มีความสนใจในแบรนด์ที่ชอบเป็นพิเศษ หรือได้รับแรงกระตุ้นจากบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าและบริการ

 

 1. How เข้าถึงได้อย่างไร

ข้อ 1 – 3 จะตอบโจทย์ไปสู่การสร้าง Message ที่จะส่งออกไป และช่องทางไหนที่จะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค เช่น ช่องทางออนไลน์, เพื่อนใน Social Media, Influencer, Blogger, Celebrity และการรีวิว

ทั้ง 4 ข้อหาได้โดยการทำ Marketing Research หรือ Survey นอกจากนี้ ยังหาได้จากเครื่องมือการตลาดออนไลน์อย่าง SocialEyez, Google Analytics และ Facebook Insights ก็ได้รับความนิยมเช่นกัน

ตัวอย่างที่ SME จะสามารถนำไปปรับใช้ได้

 • เพศหญิง อายุ 28 ปี อาชีพประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รายได้ 25,000 บาท
 • พฤติกรรม ชอบเล่น Social Media เข้าเว็บบอร์ด ติดตามกระแส แฟชั่น เครื่องสำอาง ชอบตามรีวิวสินค้า นิยมสั่งของออนไลน์ ชอบชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง และจัดส่ง EMS จะสนใจพิเศษหาก Celebrity นิยม
 • ความต้องการ สร้างตัวตนในสังคม นำกระแส ส่งเสริมสวยงามและภาพลักษณ์
 • เข้าถึงได้ผ่าน Social Media, website, Influencer, Blogger, Celebrity และการรีวิว

ข้อดีของการกำหนด Buyer Persona ดังกล่าวทำ SME ไม่ต้องนั่งมโน รู้ก่อนผลิตสินค้าว่าจะขายใคร มีตลาดรองรับหรือไม่ สินค้ามีคุณค่ากับใครบ้าง นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณสามารถเลือกการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้สินค้าได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น