สิงคโปร์คาดเศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 3 หลังจบปี 2017

นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์คาดเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัวร้อยละ 3 ในปี 2017 ซึ่งสูงกว่าตัวเลขที่มีการคาดการณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้ พร้อมปรับแผนโครงสร้างเศรษฐกิจรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก

Mr. Lee Hsien Loong นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ กล่าวว่าเศรษฐกิจของสิงคโปร์มีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2017 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 3 มากกว่าที่ตั้งเป้าเอาไว้ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังคงต้องทำงานหนักกันต่อไป ด้วยการเตรียมปรับแผนโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้เหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจโลก โดยปัจจุบันมีนักธุรกิจต่างชาติ ที่กำลังมองโอกาสในตลาดสิงคโปร์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำลงทุนให้สูงที่สุด ซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์เตรียมใช้กลยุทธ์สำคัญ คือการส่งเสริมด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาทักษะการทำงาน

“บริษัทต่างๆ ในสิงคโปร์จำเป็นต้องปรับตัว โดยการพัฒนาแรงงานในเรื่องทักษะ เพื่อยกระดับความสามารถในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตข้างหน้า” Mr. Lee กล่าว

Mr. Lee กล่าวต่อว่า การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจจำเป็นต้องใช้ความพยายาม และต้องคิดอยู่เสมอว่าเส้นทางการดำเนินงานไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิด ซึ่งเป็นความท้าทายของสิงคโปร์ที่ต้องทำเรื่องดังกล่าวให้สำเร็จ โดยรัฐบาลสิงคโปร์พร้อมให้การสนับสนุนแรงงาน และบริษัทในการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อระบบเศรษฐกิจ

 

แสดงความคิดเห็น