หอการค้าประเมินเศรษฐกิจไทยและธุรกิจมาแรง 2561

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดโผ 10 ธุรกิจเด่นปี 2561

  • ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 2560 มีแนวโน้มที่ดีในหลายภาคส่วน โดยเฉพาะในส่วนของการบริโภคของภาคเอกชน และเกษตรกรรมที่ขยายตัวที่ 2% และ 3.6%
  • เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ประเทศไทยจะมีการขยายทางเศรษฐกิจ 2% โดยภาคเกษตรขยายตัวที่ 4.4% ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวที่ 3.7% ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวที่ 11.0% การส่งออกขยายตัว 4.3% อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 1.6% และอัตราการว่างงานอยู่ที่ 0.9%

Bangkok Bank SME ต้อนรับศักราชใหม่ปี 2561 กับสภาวะเศรษฐกิจไทยในปีจอ โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ซึ่งภาพรวมเศรษฐกิจที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสรุปข้อมูลออกมาของปี 2560 ตามรายงานพบว่า มีแนวโน้มที่ดีในหลายภาคส่วน โดยเฉพาะในส่วนของการบริโภคของภาคเอกชน และเกษตรกรรมที่ขยายตัวที่ 3.2% และ 3.6%

ด้านการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ตามรายระบุว่า ประเทศไทยจะมีการขยายทางเศรษฐกิจ 4.2% โดยภาคเกษตรขยายตัวที่ 4.4% ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวที่ 3.7% ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวที่ 11.0% การส่งออกขยายตัว 4.3% อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 1.6% และอัตราการว่างงานอยู่ที่ 0.9%

ขณะที่รายงานจากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยังระบุปัจจัยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ 2561 อีกว่า เศรษฐกิจไทยปี 61 จะขยายตัวขึ้นมากกว่า 4% ส่งผลให้ประชาชนในประเทศมีโอกาสรายได้ขยายตัวขึ้น ประกอบกับการลงทุนจากภาครัฐก็ยังขยายตัวต่อเนื่อง อีกทั้งภาคการท่องเที่ยวและการฟื้นตัวเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า จะส่งผลดีต่อภาพรวมด้านธุรกิจ

สำหรับการคาดการณ์ธุรกิจดาวรุ่งปี 2561 โดยธุรกิจที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและอุปกรณ์ (ผู้ให้บริการโครงข่าย) มาเป็นลำดับที่ 1 ตามด้วยลำดับ 2 ธุรกิจทางการแพทย์และความงาม ลำดับ 3 ธุรกิจ e-Commerce ลำดับ 4 ธุรกิจเครื่องสำอางและครีมบำรุงผิว และลำดับ 5 ธุรกิจด้านปิโตรเคมี/ พลาสติก/ ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจโลจิสติกส์ เป็นต้น

ธุรกิจดาวร่วง ประกอบด้วย ลำดับ 1 ธุรกิจหัตถกรรม (ดั้งเดิมที่ไม่มีการปรับตัว) ลำดับ 2 ธุรกิจผลิตเหมืองแร่ ลำดับ 3 ธุรกิจสิ่งพิมพ์นิตยสาร/ วารสาร/ เช่าหนังสือ ลำดับ 4 ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องเล่น DVD/CD ลำดับ 5  ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายแผ่น CD/DVD และลำดับ 5 (ร่วม) ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน เป็นต้น

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก  หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น