วันเกษตรก้าวหน้า 2560 ‘เพื่อนคู่คิดเกษตรก้าวหน้า’

“งานวันเกษตรก้าวหน้า” ช่วยเพิ่มเครือข่ายธุรกิจ หาพันธมิตรเกษตรกร

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดงาน “ วันเกษตรก้าวหน้า 2560” ครั้งที่ 12  ซึ่งจัดติดต่อกันมาเป็นประจำปีทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรก้าวหน้าได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดเห็น  กับ ผู้ซื้อ  และ นำผลผลิตที่มีคุณภาพสูงมาจำหน่ายด้วยตัวเอง

จึงขอเชิญชวนทุกท่าน เลือกชมและซื้อสินค้าทางการเกษตรที่หลากหลายได้ ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคมนี้ ณ ลานด้านหน้า อาคารสำนักงานใหญ่ สีลม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

แสดงความคิดเห็น