เจาะข้อมูล การตลาด 4.0 ในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างวันนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถถูกกวาดล้างหรือ Disrupt อย่างง่ายดาย ทำให้นักการตลาดอย่างเราๆ ต้องมีหลักและแนวทางในการปฏิบัติตัวเพื่อรับมือกับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

การตลาด 4.0 ในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

Highlight :

  • สมัยก่อนนั้นเวลาทำการตลาด นักการตลาดมักใช้ STP หรือ การแบ่งส่วนการตลาด กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และ วางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตนเอง
  • แต่ในสมัยนี้ผู้บริโภค หรือลูกค้ามักจะรวมตัวกันเองเป็นชุมชน และคอยเลือกรับข่าวสารต่างๆ ด้วยตนเอง
  • ดังนั้นเวลาแบรนด์จะคอยส่งสารไปถึงกลุ่มผู้บริโภคในเศรษฐกิจดิจิทัลแบบนี้ แบรนด์ต้องวางตัวเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือเสียก่อน

การตลาด 4.0 เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นโดย ศาสตราจารย์ ฟิลิป คอตเลอร์ ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการตลาดสมัยใหม่ ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็มีหลายบทหลายแนวคิดที่น่าสนใจ แต่อย่างไรก็ตาม ทางเรา Bangkok Bank SME ได้คัดเนื้อหาจากบทความ “การตลาด 4.0 ในระบบเศรษฐกิจ” ที่ว่าด้วยเรื่องราวเมื่อออนไลน์กับออฟไลฟ์มาเจอกัน สไตล์กับสาระ เครื่องมือถึงเครื่องมือ กับ มนุษย์ถึงมนุษย์โคจรมาพบกัน

…ในสมัยก่อนนั้น เวลาที่เราจะทำการตลาด เครื่องมือหนึ่งที่นักการตลาดส่วนใหญ่ใช้กันตอนเริ่มแรกก็ STP โดยเริ่มจาก การแบ่งส่วนตลาด หรือ Segment ที่แยกลูกค้าออกเป็นกลุ่มๆ ตามลักษณะเฉพาะที่ทางเรากำหนด เช่น แยกลูกค้าตามพฤติกรรมการกินอาหาร หลังจากนั้นจึงทำการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ หรือ Targeting เพื่อให้รู้ว่าตามกลุ่มลูกค้าที่เราแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ กลุ่มไหนที่เราหวังว่าอยากจะให้มาเป็นลูกค้าเราจริงๆ ต่อมาจึงมาถึงขั้นตอนสุดท้าย คือ การวางตำแหน่งสินค้า หรือ Positioning ซึ่งเป็นการระบุลักษณะจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เราเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของคู่แข่ง และหวังว่าผู้บริโภคจะเข้าใจในลักษณะตามที่เราระบุไว้

อย่างไรก็ตาม การทำการตลาดด้วย STP อย่างที่เรากล่าวไปข้างต้นนั้นไม่ใช่เรื่องไม่ดีแต่อย่างใด เพียงแค่วิธีการนี้เป็นเหมือนการตัดสินใจของนักการตลาดโดยฝ่ายเดียว ซึ่งหลังจากกำหนด STP เรียบร้อยแล้ว นักการตลาดก็จะส่งข่าวสาร ข้อมูล หรือ โฆษณา ส่งไปยังกลุ่มผู้บริโภคที่กำหนดไว้เพื่อหวังสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ โดยไม่รู้เลยว่าผู้บริโภคต้องการข้อมูลนั้นหรือไม่

แต่ในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลนั้น ผู้บริโภคมักจะรวมกันเป็นชุมชน พูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือการรวมกันของผู้บริโภคเองนี้เป็นการแบ่งส่วนตลาด หรือ Segment ที่ผู้บริโภคทำขึ้นเอง ไม่ใช่นักการตลาด ตัวอย่างเช่น กลุ่มเฟซบุ๊กของคนที่ชอบแบรนด์โทรศัพท์แบรนด์หนึ่ง ซึ่งถ้าแบรนด์จะส่งสารเพื่อเข้าถึงกลุ่มนั้น แบรนด์ต้องวางตัวเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ และทางกลุ่มผู้บริโภคจะเป็นคนตัดสินเองว่าจะรับข้อมูลที่ทางแบรนด์สร้างขึ้นหรือไม่

ทั้งนี้เนื้อหาที่ทางเรานำมาเสนอ เป็นเพียงเนื้อหาบางส่วนของบทความ การตลาด 4.0 ในระบบเศรษฐกิจ เท่านั้น ซึ่งบทนี้ยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆ อีก เช่น การเปลี่ยนการวางตำแหน่งมาเป็นการชูเรื่องหลักการของแบรนด์ การเปลี่ยนการขายแบบ 4P’s มาเป็น 4C’s ฯลฯ ซึ่งหากใครสนใจก็สามารถหาซื้อ การตลาด 4.0 ของ ฟิลิป คอตเลอร์ ได้แล้ววันนี้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

แสดงความคิดเห็น