สินค้าส่งออกมาเลเซียมาไทย เติบโตร้อยละ 16.4 ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2017

การส่งออกสินค้าของมาเลเซียไปยังไทยในช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม ของปี 2017 พบว่ามีอัตราการขยายตัวร้อยละ 16.4 คิดเป็นมูลค่า 41.91 พันล้านริงกิตมาเลเซีย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งมีมูลค่า 32.26 พันล้านริงกิตมาเลเซีย

Mr. Norman Dzulkarnain Mohd Nasri ที่ปรึกษาบริษัทการค้าต่างประเทศมาเลเซียในประเทศไทย กล่าวว่า สินค้าเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุดของมาเลเซีย คิดเป็นร้อยละ 32.8 ตามมาด้วยน้ำมันดิบ คิดเป็นร้อยละ 13.2 โดยสินค้าของมาเลเซียที่ส่งออกมายังประเทศไทยมากที่สุด ได้แก่ สินค้าเคมีภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 10.6 ขณะที่เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 6.1 และสินค้าเกี่ยวกับโลหะ คิดเป็นร้อยละ 4.8

“เมื่อปีที่ผ่านมา การส่งออกสินค้าของมาเลเซียมายังประเทศไทย คิดเป็นมูลค่า 44 พันล้านริงกิตมาเลเซีย ซึ่งที่ผ่านมามาเลเซียได้มีการหารือเพื่อสร้างเครือข่ายทางการค้า รวมถึงการเข้าร่วมงาน Go-Ex ที่จัดขึ้นโดยสถานทูตมาเลเซีย” Mr. Norman กล่าว

แสดงความคิดเห็น