คาดเศรษฐกิจมาเลเซียเติบโตร้อยละ 5.8 ในปี 2017

การเติบโตของเศรษฐกิจมาเลเซียในปี 2017 คาดการณ์ว่าจะเติบโตร้อยละ 5.8 โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้ให้เศรษฐกิจมาเลเซียขับเคลื่อนไปข้างหน้ามาจากอุปสงค์ภายในประเทศที่มีความแข็งแกร่ง

การเติบโตของเศรษฐกิจมาเลเซียในปี 2017 คาดการณ์ว่าจะเติบโตร้อยละ 5.8 โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้ให้เศรษฐกิจมาเลเซียขับเคลื่อนไปข้างหน้า มาจากอุปสงค์ภายในประเทศที่มีความแข็งแกร่ง, การปรับปรุงทักษะด้านแรงงานที่ดีขึ้น, ค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้น, ความต้องการสินค้าที่ผลิตจากมาเลเซีย รวมถึงการลงทุนของภาครัฐ และเอกชนที่เพิ่มมากขึ้น

Mr. Datuk Seri S. K. Devamany รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย กล่าวว่า มาเลเซียได้เรียนรู้ประสบการณ์จากวิกฤติทางการเงินในอาเซียนตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา โดยการปฏิรูปโครงสร้างอย่างต่อเนื่องช่วยให้มาเลเซียสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจจนก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง ซึ่งมาเลเซียได้กำหนดนโยบายเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องสกุลเงินล่ม, การควบคุมเงินทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน และการตั้งกฎระเบียบการบริหารการเงินที่มีความรัดกุมของประเทศ

ด้าน Mr. Ulrich Zachau ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำมาเลเซีย, ไทย และพันธมิตรระดับภูมิภาค กล่าวว่า การบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจมหภาคอย่างต่อเนื่อง และการปฏิรูปด้านทรัพยากรมนุษย์ของมาเลเซีย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทักษะ, การแข่งขัน และการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงงานที่ดีขึ้น จะช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะประชาชนที่มีรายได้ต่ำ

ทั้งนี้ ตามรายงานของธนาคารโลก ในเรื่อง Malaysia Economic Monitor พบว่าการเติบโตที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจมาเลเซียมาจากกระบวนการวางระบบมาเป็นระยะเวลานาน จึงเกิดการปฏิรูปโครงสร้าง รวมถึงนโยบายจากภาครัฐที่มีประสิทธิผล เหล่านี้จะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจของมาเลเซียอย่างยั่งยืน

 

แสดงความคิดเห็น