นักลงทุนต่างชาติสนใจลงทุนโครงการพลังงานลมของเวียดนาม

นักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะเดนมาร์ก แสดงความสนใจที่จะสำรวจตลาดในโครงการพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานลมของเวียดนาม

Mr. Bo Monsted ที่ปรึกษาด้านการพาณิชย์ สถานทูตเดนมาร์กประจำประเทศเวียดนาม กล่าวว่า การลงทุนในพลังงานทดแทน คือหนึ่งในนโยบายสำหรับการพัฒนาแหล่งพลังงาน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ให้ถูกทำลาย โดยเดนมาร์กมุ่งหวังที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในด้านพลังงานลมให้กับเวียดนาม ซึ่งจะช่วยสร้างประสบการณ์และเพิ่มความเชี่ยวชาญให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถสร้างพลังงานทดแทนออกมาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

ด้าน Mr. Pham Trong Thuc ตัวแทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม และการค้าเวียดนาม กล่าวว่า รัฐบาลเวียดนามสนับสนุนนักลงทุนต่างชาติที่มีศักยภาพเพื่อให้เข้ามาลงทุนในพลังงานทดแทน ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าว ถือว่ามีส่วนสำคัญสำหรับสร้างแรงจูงใจ ทำให้เกิดการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ กับผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องพลังงานทดแทนของเวียดนาม

“เรามีการจัดเวิร์คชอปเพื่อแนะนำโครงการพลังงานลมให้กับนักลงทุนต่างประเทศได้รู้จัก หลังพบว่าพลังงานลมของเวียดนาม ยังไม่ได้รับการสนับสนุนให้มีศักยภาพดีเพียงพอ” Mr. Pham Trong Thuc กล่าว

 

แสดงความคิดเห็น