ส่งออกยางพาราเวียดนามสร้างมูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

กรมศุลกากรเวียดนาม รายงานว่าในช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2017 เวียดนามส่งออกยางพาราจำนวน 1.2 ล้านตันสร้างรายได้กว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

การส่งออกยางพาราในช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2017 ของเวียดนาม ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปีที่มีมูลค่าสูงถึง 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยสถิติสูงสุดของการส่งออกยางพาราของเวียดนามเกิดขึ้นในปี 2011 ซึ่งมีมูลค่าถึง 3.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

สำหรับ ปัจจัยที่ทำให้การส่งออกยางพาราของเวียดนามมีมูลค่าสูงขึ้น มาจากราคายางพาราในตลาดโลกที่สูงขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงส่งผลดีต่อผลิตภัณฑ์ยางพาราของเวียดนาม ซึ่งในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2017 ราคายางพาราเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.6 หรือ 1,680 เหรียญสหรัฐต่อตัน

อย่างไรก็ตาม กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม ออกมาเปิดเผยว่า ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ราคายางในตลาดโลกเริ่มลดลง ขณะที่ปริมาณยางพารากลับมีจำนวนเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับสมาคมผู้ผลิตยางธรรมชาติเวียดนาม ก็ระบุว่ายอดการผลิตยางพาราทั่วโลกในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 คิดเป็น 10.43 ล้านตัน ซึ่งตรงนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกยางพาราของเวียดนามในอนาคตได้

ทั้งนี้ จีนเป็นตลาดส่งออกยางพารารายใหญ่ของเวียดนาม โดยในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2017 จีนซื้อยางพาราจากเวียดนาม จำนวน 785,800 ตัน สร้างรายได้เกือบ 1.29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

แสดงความคิดเห็น