รวันดา จากความโหดร้ายในอดีต สู่ประเทศแห่งการค้าและการลงทุน

รวันดา ถูกขนานนามว่าเป็น Land of a Thousand Hills สะท้อนให้เห็นถึงภูมิประเทศและทัศนียภาพที่สวยงาม หลายคนเมื่อนึกประเทศ รวันดา อยากให้ลบภาพอันเลวร้ายของสงครามการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกใน รวันดา ไปได้เลย เพราะตอนนี้รวันดากลายเป็นประเทศที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในแอฟริกา

จากการจัดอันดับของ WEF รวันดา ยังถูกจัดอันดับไว้ว่าเป็นประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนสูงที่สุดในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก และอยู่ในอันดับที่ 3 ของภูมิภาคแอฟริกา นอกจากนี้จีดีพีเติบโตประเทศอยู่ที่ ร้อยละ 6 มีทรัพยากรธรรมชาติด้านพลังงานประกอบด้วย ทอง แร่ดีบุก แร่ทังสเตน ก๊าซมีเทน พลังงานน้ำ และพื้นที่เพาะปลูก ส่วนอุตสาหกรรมหลัก คือ ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ธุรกิจผลิตเครื่องดื่มขนาดเล็ก สบู่ เฟอร์นิเจอร์ รองเท้า สินค้าพลาสติก สิ่งทอ และบุหรี่
ตลาดส่งออกที่สำคัญของรวันดาคือ เคนย่า คองโก ไทย จีน สหรัฐอเมริกา สวาซิแลนด์ และเบลเยี่ยม ด้านสินค้าที่ไทยนำเข้าจากรวันดาประกอบไปด้วย สินแร่และโลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ กาแฟ ชา เครื่องเทศ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ ส่วนสินค้าที่ไทยส่งออกไปรวันดาประกอบด้วย ชิ้นส่วนตู้เย็น ตู่แช่แข็งและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ รองเท้า
การลงทุนที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนไทยคือการทำเหมืองอัญมณี โดยจากข้อมูลของ สอท. ณ กรุงไรโรบี รวันดากำลังดำเนินนโยบายให้เป็นประเทศที่ดึงดูดการลงทุนที่ทันสมัย อาทิ ICT และธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่สำคัญรวันดายังกำลังจะพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม ควบคู่ไปกับการยกระดับตัวเองให้กลายเป็นประเทศศูนย์กลาง (Hub) สำหรับการจัดการประชุม/นิทรรศการนานาชาติ ประกอบกับในอนาคตอันใกล้กลุ่มประเทศ Eastern Corridor (รวันดา เคนยา และยูกันดา) กำลังจะประกาศใช้ระบบ East African single tourism visa ทำให้รวันดาตื่นตัวเป็นอันมากที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้รุดหน้า โดยปัจจุบัน มีการก่อสร้างโรงแรมที่พัก สนามกอล์ฟ สปา ที่พักตากอากาศเพิ่มขึ้นอย่างคึกคัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณรอบๆ ทะเลสาบ Kivu และวนอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง
ภายใต้กรอบ Most-favored nations ซึ่งสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ที่มีแหล่งกำเนิดจากรวันดา ตาม Rule of Origin จะได้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากรส่งออกไปยังตลาด EU สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา ซึ่งน่าสนใจอย่างมาก ถือว่าเป็นโอกาสทองอันสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับนักลงทุนไทยในธุรกิจทั้งภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม การเกษตรและปศุสัตว์ รวมถึงสาขาเทคโนโลยีและการสื่อสาร ซึ่งมีศักยภาพมากพอเป็นต้นทุนอยู่แล้ว

Bangkok Bank SME มีบริการสินเชื่อเพื่อการส่งออกในหลายผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองทั้งวงจร ท่านสามารถส่งสินค้าขายถึงปลายทางด้วยบริการแบบเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้านทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สายด่วน 1333

BBL_SME-Go-Inter_8 sme

แสดงความคิดเห็น