ต้นแบบโรงงาน 4.0 กลไกอัจฉริยะพัฒนากระบวนการผลิต

ไอเดียคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการพัฒนาสร้างสรรค์การผลิตที่ทรงคุณภาพ แก้ปัญหาเรื่องแรงงานคน ลดต้นทุนการผลิต ริเริ่มใช้จนประสบผลสำเร็จ ต่อยอดเป็นตัวแทนจำหน่าย ผลักดันเอสเอ็มอีภาคโรงงานให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ในขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนต่างมองหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาธุรกิจ ไม่เว้นแม้แต่ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตซึ่งได้มีการนำกลไกอัจฉริยะ หรือโรบอต เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดต้นทุนในการผลิต

ดังเช่น บริษัท พี.เอ็น.ซี. อินดัสเทรียล จำกัด เป็นผู้ผลิตพัดลมไฟฟ้ามายาวนานกว่า 30 ปี ภายใต้เครื่องหมายการค้าซันชิโร่ ซึ่งเป็นการผลิตพัดลมครบวงจร ประกอบเองทุกชิ้นส่วน และได้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตตลอดมา โดยความสำเร็จในการทำงานเกิดจากการที่คุณพิชิต สิริวุฒิจรุงจิตต์ กรรมการผู้จัดการ ได้พัฒนากิจการจากร้านพัดลมเล็กๆ จนก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตโรงงานพัดลมไฟฟ้าที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย

ต้นแบบโรงงาน 4.0 กลไกอัจฉริยะพัฒนากระบวนการผลิต

ด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานและความต้องการที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน คุณพิชิตได้ถ่ายทอดการทำงานจากรุ่นสู่รุ่น คือทายาทอย่างคุณสุริยา สิริวุฒิจรุงจิตต์ และด้วยไอเดียของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการพัฒนาสร้างสรรค์การผลิตที่ทรงคุณภาพ และมองเห็นถึงปัญหาในเรื่องของแรงงานคนที่ใช้เป็นแรงงานหลักในการผลิต ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาเรื่องแรงงานตลอดจนค่าใช้จ่ายที่มีอัตราสูง จึงได้มีการนำระบบอัจฉริยะมาช่วยในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดปัญหาในด้านแรงงานได้อย่างลงตัว

โดยการนำกลไกอัจฉริยะ หรือโรบอต ที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำ มาใช้บางส่วนของการผลิตในช่วงเริ่มต้น เป็นการนำร่องเพื่อการพัฒนาขยายไปยังขั้นตอนอื่นๆ มากขึ้นในอนาคต โดยสองส่วนที่นำมาใช้หลักคือ 1.เครื่องฉีดพลาสติกมอเตอร์เซอร์โว ที่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ 30% และประหยัดค่าไฟได้ถึง 40% และ 2.แขนกลอัจฉริยะ คือแขนกลหลากหลายประเภทที่ทำงานร่วมกับเครื่องฉีดพลาสติก ซึ่งช่วยลดคนงาน และลดของเสียจากการผลิตได้กว่า 50%

แก้ปัญหาแรงงานคน ช่วยลดต้นทุนการผลิต

คุณสุริยา สิริวุฒิจรุงจิตต์ ได้กล่าวถึงประโยชน์ของกลไกอัจฉริยะที่ได้นำมาใช้ในกระบวนการผลิต ว่า ข้อแรกคือช่วยลดคนงาน จากเดิมการทำงานที่ใช้คนงาน 1 คน ต่อ 1 เครื่องในการทำรายละเอียดชิ้นงาน เมื่อนำโรบอตเข้ามาสามารถลดได้ถึงครึ่ง จาก 2 เครื่องเหลือแค่ 1 คนงาน ข้อต่อมาคือในส่วนของชิ้นงานจะเกิดของเสียน้อยลงลงประมาณครึ่งหนึ่งเช่นเดียวกัน ประการต่อมาคือความแน่นอนในการทำงาน เพราะเมื่อนำจักรกลเข้ามาจะสามารถบอกจำนวนที่แน่นอนได้ว่า 1 วันจะได้จำนวนงานทั้งหมดกี่ชิ้น

และในส่วนของการลดต้นทุนด้านค่าไฟฟ้า ก่อนหน้านี้ทางบริษัทมีนโยบายต้องการลดค่าไฟในส่วนของการผลิตด้านการฉีดพลาสติก ซึ่งมีเครื่องฉีดประมาณ 40-50 เครื่องที่ต้องทำงานตลอดจึงมีค่าใช้จ่ายสูง และเมื่อเปลี่ยนนำเครื่องฉีดพลาสติกเข้ามาสามารถลดค่าไฟได้ถึง 50%

“หากเป็นแรงคน ประสิทธิภาพในการทำงานบางครั้งลดลง โดยเฉพาะในเวลากลางคืน แต่หากเป็นโรบอตจะมีความแน่นอน มั่นใจได้ว่าทำงานได้ยาวทั้งคืน โดยประสิทธิภาพไม่ลดลง” คุณสุริยากล่าว

การผลิตยุค 4.0

นอกจากจะนำโรบอตเข้ามาช่วยในการผลิตจนเกิดประโยชน์เป็นที่พอใจแล้ว คุณสุริยากล่าวอีกว่า ได้มีการวางแผนงานเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรโรบอตอีกด้วย

จุดเด่นของโรบอตที่ บริษัท พี.เอ็น.ซี.นำเข้ามาใช้เป็นจักรกลที่มีความซับซ้อนน้อย ใช้งานง่าย และมีราคาไม่แพง เป็นการออกแบบมาเพื่อช่วยเสริมการทำงานกับเครื่องจักรเดิม ลดแรงงานคนในบางส่วน ไม่จำเป็นต้องวางรูปแบบขั้นตอนการผลิตใหม่ เหมาะสำหรับโรงงานที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก รับประกันว่าได้ผลดีขึ้นแน่นอน จากการทำงานของบริษัท P.N.C. ที่ได้ริเริ่มใช้มาก่อน สามารถมาดูตัวอย่างการทำงานที่เห็นผลได้

สุดท้าย ทายาทธุรกิจหนุ่มได้ให้คำแนะนำด้วยว่า อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยยุคนี้มีความเหมาะสมในการกลไกอัจฉริยะหรือโรบอตมาใช้ เพราะปัญหาสำคัญที่ทุกคนต้องเจอคือเรื่องแรงงานคน ซึ่งวิธีการแก้ที่ง่ายสุดในเรื่องคือการลดจำนวนคน ดังนั้นเมื่อเราจำเป็นต้องลดจำนวนคน แต่ต้องการประสิทธิภาพงานที่เท่าเดิมหรือดีขึ้นโรบอตจึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์

“อยากให้ลองศึกษาโรบอตที่ทำงานง่ายๆ ราคาไม่สูง ประเมินว่าเหมาะสมกับธุรกิจที่ทำอยู่หรือไม่ ในอนาคตโรบอตจะมีความหลากหลายในการใช้งานมากขึ้น และจะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการทำงานของเราในอนาคตอย่างแน่นอน” คุณสุริยา กล่าวทิ้งท้าย

บริษัท พี.เอ็น.ซี. อินดัสเทรียล จำกัด 0-2464-3356-60

แสดงความคิดเห็น