สิงคโปร์คาดปี 2018 ค่าแรงจะเพิ่มขึ้น 2.4%

ตามรายงานการวางแผนงบประมาณของสิงคโปร์ พบว่าอัตราเงินเฟ้อของสิงคโปร์ในปี 2017 เพิ่มขึ้นเป็น 1.6 % จากเดิม 1.3% ในปีที่ผ่านมา จึงทำให้อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าแรงชาวสิงคโปร์ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 2.7%

สำหรับในปี 2018 รัฐบาลสิงคโปร์ คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมต่างๆ จะมีค่าแรงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4.0% โดยเฉพาะในภาคสาธารณะสุข และภาคสื่อสารมวลชน ที่จะเห็นอัตราค่าแรงเพิ่มขึ้น 4.3% และ 4.1% ตามลำดับ ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงสุดในทุกอุตสาหกรรมของสิงคโปร์

ด้านกลุ่มธนาคาร และภาคส่วนบริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจ คาดการณ์ว่าจะเห็นการเพิ่มขึ้นของค่าแรงต่ำสุดประมาณ -3.0% ตามมาด้วยภาคบริการ ที่จะเห็นการเพิ่มขึ้นของค่าแรงประมาณ 3.5%

ทั้งนี้ สิงคโปร์ถูกมองว่าจะเป็นประเทศที่มีอัตราค่าแรงของประชาชนภายในประเทศเพิ่มขึ้นต่ำที่สุดในปี 2018 เช่นเดียวกับฮ่องกงที่อัตราค่าแรงจะเพิ่มขึ้น 1.7% เท่านั้น

แสดงความคิดเห็น