เวียดนามเพิ่มโอกาสส่งออกสินค้าสู่แอฟริกาและตะวันออกกลาง

เวียดนามมองโอกาสการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะสินค้าการเกษตรและอาหาร ไปสู่ตลาดแอฟริกาและตะวันออกกลางเพิ่มมากขึ้น หลังประชากรในพื้นที่เพิ่มความต้องการสินค้ากลุ่มดังกล่าว

Mr. Ngo Khai Hoan รองผู้อำนวยการฝ่ายตลาดอาเซียน – แอฟริกา กล่าวว่า ในทวีปแอฟริกาและตะวันออกกลางมีประเทศรวมกันถึง 70 ประเทศ มีประชากรรวมกันกว่า 1.6 พันล้านคน ซึ่งถือได้ว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่ในการส่งออกของเวียดนาม โดยในปีที่ผ่านมา การค้าระหว่างเวียดนามและประเทศต่างๆ เหล่านี้ มีมูลค่า 23.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

“ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกลายเป็นสินค้าที่ได้รับความต้องการสูงสุด เนื่องด้วยสภาพภูมิอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก ดังนั้นสินค้าเกี่ยวกับอาหาร, ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ, กาแฟ, พริกไทย จึงเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ”  Mr. Ngo Khai Hoan กล่าว

ในช่วงที่ผ่านมา การค้าระหว่างเวียดนามกับประเทศในตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2016 มีมูลค่าทางการค้าถึง 10.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากปี 2011 โดยการส่งออกสินค้าของเวียดนามไปในประเทศตะวันออกกลาง สร้างมูลค่าถึง 8.06 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1 ของการค้าต่างประเทศทั้งหมดของภูมิภาคนี้

ทั้งนี้ ประเทศในตะวันออกกลางยังมีความต้องการสินค้าเกษตรมากขึ้น โดยเฉพาะผลไม้เขตร้อน และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ตลอดจนรองเท้า เสื้อผ้าและสิ่งทอ

แสดงความคิดเห็น