ธนาคารกรุงเทพ จัดงาน “วันเกษตรก้าวหน้า 2560”

‘ธนาคารกรุงเทพ จัดงานวันเกษตรก้าวหน้าประจำปี 2560 และมอบรางวัลเกษตรก้าวหน้า พ.ศ. 2560’ แก่ผู้มีบทบาทด้านการจัดการเกษตรก้าวหน้าดีเด่นประจำปี 2560 ที่โดดเด่นด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้า แนวทางการเชื่อมโยงตลาด การพัฒนาและจัดการเครือข่าย

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานวันเกษตรก้าวหน้า โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าด้านการเกษตรของลูกค้าธนาคาร ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรนำผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเกษตรกรกับผู้ซื้อ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต และเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย

และภายในงานยังได้มีพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ “รางวัลเกษตรก้าวหน้า พ.ศ. 2560” ให้กับผู้มีบทบาทด้านการจัดการ การเกษตรก้าวหน้าดีเด่นประจำปี 2560 ที่มีวิธีการทำงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการเกษตรก้าวหน้าในส่วนของการเรียนรู้ด้านการผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้า แนวทางการเชื่อมโยงตลาด การพัฒนาและจัดการเครือข่าย ตลอดจนการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ได้แก่

คุณเกรียงศักดิ์ วิเลปะนะ จากบริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด เกษตรกรผู้ผลิตกล้วยหอมสดและสินค้าแปรรูป เช่น กล้วยหอมอบกรอบรสต่างๆ

 

คุณสุภา ยาวิเลิศ บริษัท สุภาฟาร์มผึ้ง จำกัด ผู้ผลิตน้ำผึ้งคุณภาพดีและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผึ้ง
คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวรายงาน ในฐานะประธานจัดงานประจำปี 2560
คุณเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงานวันเกษตรก้าวหน้าประจำปี 2560

 

คุณเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมบูธเกษตรกรที่มาร่วมออกบูธในงาน
คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทดลองใช้บริการชำระเงินผ่าน QR Code กับเกษตรกรที่มาร่วมงาน
บรรยากาศการจับจ่ายสินค้าในงานวันเกษตรก้าวหน้า 2560 พร้อมประสบการณ์ใหม่ในการเลือกซื้อสินค้าด้วยระบบชำระเงินผ่าน QR Code

 

ภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมชมงานวันเกษตรก้าวหน้า

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น