เกษตรกร 4.0 สู่สังคมไร้เงินสดด้วย Bualuang mBanking

ปัจจัยความสำเร็จของ “กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปบ้านบ่อเหมืองน้อย” คือการเน้นเครือข่ายในการทำงาน เพื่อมุ่งสร้างความเข้มแข็งในทุกกระบวนการ

กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปบ้านบ่อเหมืองน้อย คือกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปด้านผลผลิตทางการเกษตร จากอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยมีผู้นำกลุ่มคือ คุณกัลยณัฏฐ์   พระศรีนาม ที่ทำงานด้วยองค์ความรู้ ใช้แนวคิดเกษตรก้าวหน้ามาพัฒนาการเกษตร สร้างเครือข่าย ปลูกแมคคาเดเมีย สตรอว์เบอร์รี แปรรูปสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ จากเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนสู่เกษตรกร 4 .0

คลิกอ่าน : เรื่องราวการทำงานของกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปบ้านบ่อเหมืองน้อย

ซึ่งปัจจัยความสำเร็จของกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปบ้านบ่อเหมืองน้อยนั้น คือการเน้นเครือข่ายในการทำงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การผลิตที่มีคุณภาพไปจนถึงงานด้านการตลาด และจากปัจจัยนี้เองที่ทำให้กลุ่มฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการเกษตรก้าวหน้ากับธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ปี 2552

ซึ่งคุณกัลยณัฏฐ์ ผู้นำกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปบ้านบ่อเหมืองน้อย ได้เปิดเผยว่า การได้รับโอกาสเข้าร่วมงานวันเกษตรก้าวหน้ากับธนาคารกรุงเทพมีประโยชน์มาก ได้แนวความคิดการทำงานจากอดีตประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพ ท่านโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ในเรื่องของการขับเคลื่อนการทำงาน ทั้งด้านความรู้การจัดการทางการเกษตร  เครือข่ายธุรกิจ และบริการทางการเงิน  ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเมื่อนำไปปฏิบัตินั้นได้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

“ออกบูธในงานวันเกษตรก้าวหน้าที่ธนาคารกรุงเทพ สีลม สินค้าขายดีมาก ยอดสูงสุดเคยได้ถึง 8 แสนบาทภายในวันเดียว เป็นการทำให้ได้เจอกับกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อ อีกทั้งยังได้ลูกค้าประจำต่อเนื่องจากการมาร่วมงานนี้” คุณกัลยณัฏฐ์ กล่าว

นอกจากการร่วมงานวันเกษตรก้าวหน้า ธนาคารได้ให้ความรู้ต่างๆ อาทิ การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ และบริการทางการเงินที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจ ทั้งสินเชื่อเพื่อหมุนเวียน  จนถึงการบริการการรับชำระเงิน เช่น เครื่องรูดบัตร และงานในวันเกษตรก้าวหน้าประจำปี 2560 ได้เพิ่มวิธีการชำระเงินด้วยระบบ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน Bualuang mBanking ซึ่งธนาคารได้มาให้ความรู้และวิธีใช้ที่ปลอดภัย  โดยในวันงานดังกล่าวสามารถขายสินค้าได้มากกว่า 5 แสนบาท โดยมีผู้ชำระเงินด้วยระบบ QR Code กว่า  150,000 บาท

“ลูกค้าเพียงสแกน QR Code เพื่อชำระเงินค่าสินค้าภายในงาน ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และสามารถใช้ได้กับแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร” คุณกัลยณัฏฐ์ กล่าวทิ้งท้าย

 

แสดงความคิดเห็น