“คิง ฟรุทส์” รางวัลเกษตรก้าวหน้า 60 สร้างเครือข่ายเกษตรกรสู่ความยั่งยืน

รางวัลเกษตรก้าวหน้า 2560 จากผู้ประกอบการรายเดี่ยวสู่เครือข่าย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้านปริมาณและคุณภาพ

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานวันเกษตรก้าวหน้า โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าด้านการเกษตรของลูกค้าธนาคาร และภายในงานได้มีพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ “รางวัลเกษตรก้าวหน้า พ.ศ. 2560” ซึ่งหนึ่งในเกษตรกรที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ได้แก่ คุณเกรียงศักดิ์ วิเลปะนะ จากบริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด เกษตรกรผู้ผลิตและขายส่งกล้วยหอมสดและสินค้าแปรรูปจากกล้วยหอมรายใหญ่

สำหรับรางวัลเกียรติยศดังกล่าว มอบให้กับผู้มีบทบาทด้านการจัดการ การเกษตรก้าวหน้าดีเด่นประจำปี 2560 ที่มีวิธีการทำงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการเกษตรก้าวหน้าในส่วนของการเรียนรู้ด้านการผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้า แนวทางการเชื่อมโยงตลาด การพัฒนาและจัดการเครือข่าย ตลอดจนการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

โดยคุณเกรียงศักดิ์ วิเลปะนะ บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด ผู้รับรางวัลเกษตรก้าวหน้า 2560 เริ่มต้นอาชีพเกษตรกรในระยะแรกด้วยการปลูกพืชหลายชนิดทั้งพืชระยะสั้น ระยะ กลาง และระยะยาว  จนกระทั่งในปี 2543  จึงตัดสินใจที่จะเน้นการปลูกกล้วยหอมทองเป็นหลัก เนื่องจากเห็นช่องทางการตลาดที่มากกว่าพืชชนิดอื่น จึงมุ่งพัฒนาด้านการผลิตนำความรู้มาจัดการทางการผลิตกล้วยหอมทองอย่างมีประสิทธิภาพ

ใน ปี 2547 คุณเกรียงศักดิ์ได้เริ่มบทบาททางการตลาด โดยการนำสินค้าของตัวเองไปขายที่ตลาดสี่มุมเมืองเป็นครั้งแรก จึงทำให้ทราบข้อมูลด้านการตลาดและความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น จึงขยายพื้นที่ปลูกกล้วยหอมทองจากครั้งแรกปลูกเพียง 30 ไร่ จนขยายพื้นที่ปลูกเป็น 3,500 ไร่ในปัจจุบัน

ในปี 2550 ได้พัฒนาการตลาดไปสู่ตลาดระดับประเทศ โดยเข้าไปขายผลผลิตที่ตลาดไท ทำให้สินค้าได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้านปริมาณและคุณภาพ นอกจากนี้ จากการที่ได้นำกล้วยหอมทองไปขายยังร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ทำให้เข้าใจขั้นตอนการนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ  ทำให้คุณเกรียงศักดิ์ พลิกบทบาทจากเกษตรกรผู้ปลูก มาเป็นผู้ประกอบการด้านการผลิต พร้อมทั้งจัดตั้งบริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด ขึ้นในปี 2554  โดยเริ่มทำผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองตัดแต่งแพ็ค 4 ลูก ต่อถุง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต

ปัจจุบัน บริษัทคิงฟรุทส์ ต่อยอดพัฒนาสินค้าแปรรูป เพื่อขยายตลาดไปยังตลาดต่างประเทศ ลดความเสี่ยงจากการขายสินค้าผลสดเพียงอย่างเดียว และยังสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้มากขึ้น สร้างโอกาสให้กับอุตสาหกรรมกล้วยหอมทองให้มากขึ้นด้วย

จากบทบาทด้านการจัดการทางการเกษตรของคุณเกรียงศักดิ์ วิเลปะนะ ตั้งแต่การเป็นเกษตรกรผู้ผลิต  พัฒนาคุณภาพสินค้า สร้างเครือข่ายเกษตรกรก้าวหน้า จัดการเรื่องการตลาดสร้างรายได้ของตนจากเริ่มต้น 8 ล้าน บาท/ปี  จนปัจจุบันมีรายได้ 140 ล้าน บาท/ปี และยังส่งผลทำให้เกษตรกรในเครือข่ายกว่า 140 ราย ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาบทบาทด้านการจัดการนี้ด้วย

โครงการเกษตรก้าวหน้า ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พิจารณาเห็นสมควรมอบรางวัลเกษตรก้าวหน้าประจำปี 2560 ให้กับเกษตรกรผู้มีบทบาทด้านการจัดการ การเกษตรก้าวหน้าดีเด่น แด่คุณเกรียงศักดิ์ วิเลปะนะ

 

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น