แบบอย่างการจัดการด้านการเกษตร “สุภาฟาร์มผึ้ง” รางวัลเกษตรก้าวหน้า 2560

รางวัลเกษตรก้าวหน้า 2560 สร้างเครือข่ายรวมกันซื้อ รวมกันขาย ตอบสนองความต้องการของตลาดด้านปริมาณและคุณภาพ

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานวันเกษตรก้าวหน้า โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าด้านการเกษตรของลูกค้าธนาคาร และภายในงานได้มีพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ “รางวัลเกษตรก้าวหน้า พ.ศ. 2560” ซึ่งหนึ่งในเกษตรกรที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ได้แก่ คุณสุภา  ยาวิเลิศ จากบริษัท สุภาฟาร์มผึ้ง จำกัด ผู้ผลิตสินค้าเกษตรจากผึ้งหลากหลายชนิด

สำหรับรางวัลเกียรติยศดังกล่าว มอบให้กับผู้มีบทบาทด้านการจัดการ การเกษตรก้าวหน้าดีเด่นประจำปี 2560 ที่มีวิธีการทำงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการเกษตรก้าวหน้าในส่วนของการเรียนรู้ด้านการผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้า แนวทางการเชื่อมโยงตลาด การพัฒนาและจัดการเครือข่าย ตลอดจนการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

โดยคุณสุภา  ยาวิเลิศ บริษัท สุภาฟาร์มผึ้ง จำกัด คือผู้รับรางวัลเกษตรก้าวหน้า 2560 พลิกผันจากการยึดอาชีพข้าราชการครูมาเป็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงผึ้ง ด้วยเกิดจากความสนใจประกอบกับเห็นช่องทางการผลิตและการตลาดที่สามารถเติบโตได้ในอนาคต อีกทั้งการเลี้ยงผึ้งยังสามารถยึดเป็นอาชีพได้จึงได้หันมาทดลองเลี้ยงผึ้ง

จุดเริ่มต้นบทบาทการจัดการทางการตลาดของคุณสุภา มาจากความคิดพื้นฐานของการพัฒนาบทบาททางการเกษตรที่อยากขายสินค้าของตนเองและได้พบกับผู้ซื้อโดยตรง จึงเริ่มมองหาตลาดโดยการขายสินค้าในรูปแบบผลิตภัณฑ์ง่ายๆ ด้วยวิธีการนำน้ำผึ้งบรรจุใส่ขวดและติดสัญลักษณ์ที่สินค้าในนาม “น้ำผึ้งสุภา” นำไปขายตามตลาดในพื้นที่และสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยว จากการพบปะกับผู้บริโภคโดยตรงตามที่ตั้งไว้ ทำให้คุณสุภาเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น

จากนั้นจึงเริ่มสร้างแบรนด์สินค้า ส่งผลให้ชื่อเสียงของสุภาฟาร์มผึ้งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เป็นน้ำผึ้งรายแรกๆ ของประเทศไทยและเริ่มการทำเครือข่ายเกษตรกรเป็นครั้งแรกเพื่อแก้ปัญหาด้านปริมาณที่เริ่มไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยการบริหารจัดการพัฒนากลุ่ม แบ่งเครือข่ายเกษตรกรออกเป็นกลุ่มย่อย พัฒนาความรู้ในการเลี้ยงผึ้ง มุ่งสู่มาตรฐานคุณภาพเดียวกัน มีการแจ้งราคาที่แน่นอนก่อนฤดูกาลเก็บเกี่ยวให้กับเครือข่ายเกษตรกร และมีการจัดการเรื่องปริมาณของผลผลิตที่ถูกต้อง

คุณสุภาได้จัดตั้งบริษัท สุภาฟาร์มผึ้ง จำกัด ขึ้นในปี 2548 ประกอบกับบุตรสาว คุณสุวรัตนา ยาวิเลิศ ได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ และระดับปริญญาโทอุตสาหกรรมเกษตร จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้เข้ามาช่วยกิจการของมารดา

ด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “สุภาฟาร์มผึ้ง”ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สวทช. ,NTEC และ MTCE  อาทิเช่น น้ำมะนาวผสมน้ำผึ้ง ,ขนมแครกเกอร์ผสมเกสรผึ้ง, ซีเรียลบาร์ผสมน้ำผึ้ง เป็นต้น อีกทั้งยังได้สร้างคุณภาพมาตรฐานต่างๆ เช่น องค์การอาหารและยา (อย.) , HACCP, HALLAL, GAP และ GMP เพื่อรับรองฟาร์มและการผลิต ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ยังเป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว ของอ.แม่ริม จ.เชียงใหม่อีกด้วย ปัจจุบันได้จำหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ

คุณสุภา ยาวิเลิศ ได้พัฒนาจากเกษตรกรผู้ผลิต  พัฒนาคุณภาพสินค้า การสร้างเครือข่ายเกษตรกรก้าวหน้า จนนำไปสู่ผู้ประกอบการทางการเกษตรที่สามารถสร้างรายได้ของตนจากเริ่มต้นเพียงหลักหมื่นบาท จนปัจจุบันมีรายได้กว่า 70 ล้านบาท และยังส่งผลทำให้เกษตรกรรายย่อยกว่า 80 คน  ได้รับประโยชน์จากการบทบาทด้านการจัดการซึ่งมีผลต่อทั้งระบบเศรษฐกิจและรายได้ของเกษตรกรรายย่อยอีกด้วย

โครงการเกษตรก้าวหน้า ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พิจารณาเห็นสมควรมอบรางวัลเกษตรก้าวหน้าประจำปี 2560 ให้กับเกษตรกรผู้มีบทบาทด้านการจัดการ การเกษตรก้าวหน้าดีเด่น แด่คุณสุภา ยาวิเลิศ

 

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น