แผนพัฒนาอุตสาหกรรมกัมพูชาเดินหน้าไปกว่า 90%

แผนพัฒนาอุตสาหกรรม 10 ปี ของกัมพูชา ดำเนินการไปกว่า 90% โดยรัฐบาลกัมพูชาตั้งเป้าหมายยกระดับกรุงพนมเปญให้เป็นเขตอุตสาหกรรม เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ตามนโยบายการจ้างงานแรงงานแห่งชาติ

Mr. Phay Siphan โฆษกรัฐบาลกัมพูชากล่าวว่า แผนพัฒนาอุตสาหกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการกระตุ้นการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร, การสนับสนุนผู้ประกอบการ SME, การฝึกทักษะวิชาชีพของแรงงาน และการพัฒนาระบบขนส่งโลจิสติกส์ในอนาคต

“รัฐมนตรีแต่ละท่านของกัมพูชาได้ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แผนการดำเนินงานของกระทรวงบรรลุผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้” Mr. Phay กล่าว

ด้าน Mr. Hing Thoraxy เลขาธิการคณะรัฐมนตรีกัมพูชา กล่าวว่า ตอนนี้แผนพัฒนาอุตสาหกรรม 10 ปี ดำเนินการไปกว่า 90% โดยแผนงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้าง และปรับปรุงกลไกขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนการร่างกฎหมายการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

อย่างไรก็ตาม Mr. Te Taing Por นายกสมาคมสหพันธ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกัมพูชา กล่าวว่าภาคธุรกิจ SME ไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยส่วนหนึ่งมาจากความล้มเหลวในการออกกฎหมายของรัฐบาลกัมพูชา รวมถึงการออกนโยบายเกี่ยวกับ SME ของกระทรวงอุตสาหกรรม และหัตถกรรมกัมพูชาในการอนุมัติโครงการต่างๆ ที่มีความล่าช้า

ทั้งนี้ ตามรายงานของ World Bank เปิดเผยว่า กัมพูชายังคงใช้แนวทางการกระจายการลงทุนไปสู่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในประเทศ โดยภาคส่วนการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนยานยนต์ ถือเป็นอุตสาหกรรมสำคัญในการส่งออกของกัมพูชาในช่วงเวลาที่ผ่านมา

แสดงความคิดเห็น