ค้าชายแดนไทยกระฉูด 10 เดือนโตทะลุ 7% โกย 8 แสนล้านบาท

     ยอดการค้าชายแดนที่เพิ่มขึ้น 7.12% เป็นผลมาจากการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 50% ของมูลค่าการค้าชายแดนทั้งหมด มีอัตราการขยายตัวสูงสุด

การค้าชายแดนในช่วง 10 เดือนแรก (มกราคม-ตุลาคม) 2560  มีมูลค่า  894,197 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.12% โดยไทยส่งออก 540,980 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.79% และนำเข้า 353,216 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.65% ทำให้ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า 187,764 ล้านบาท เป็นผลมาจากการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย ขยายตัวเพิ่มขึ้น 4.39% ซึ่งตลาดนี้มีสัดส่วน 50% ของยอดค้าชายแดนทั้งหมด สำหรับทิศทางการค้าชายแดนปี 2561 มีโอกาสเติบโตต่อเนื่องจากอัตราเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าขยายตัวดี และประเทศมหาอำนาจอย่างจีน และอินเดียได้มีการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมโยงมายังตลาดอาเซียน

———————–

การผลักดันการค้าชายแดน ถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนตามเป้าหมายที่เราจะเติบโตไปด้วยกันของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ปัจจุบันไทยทำการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ คือ มาเลเซีย พม่า สปป.ลาว และกัมพูชา ซึ่งมีทั้งจุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว และจุดผ่อนปรนทางการค้า  กระจายตัวอยู่ในกว่า 30 จังหวัดทั่วประเทศ

ภาพรวมมูลค่าการค้าชายแดนในช่วง 10 เดือนแรก (มกราคม-ตุลาคม) 2560  มีมูลค่า  894,197 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.12% โดยไทยส่งออก 540,980 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.79% และนำเข้า 353,216 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.65% ทำให้ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า 187,764 ล้านบาท

ยอดการค้าชายแดนที่เพิ่มขึ้น 7.12% เป็นผลมาจากการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 50% ของมูลค่าการค้าชายแดนทั้งหมด มีอัตราการขยายตัวสูงสุด จากการส่งออกสินค้าหลัก เช่น ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้แปรรูป เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์ ส่วนสินค้านำเข้าที่สำคัญ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็กสำหรับคอมพิวเตอร์ เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ สื่อบันทึกเสียง เป็นต้น

ขณะที่การค้าชายแดนในอีก 3 ตลาดรองลงมา คือ เมียนมา ซึ่งมีสัดส่วน 20% ของการค้าชายแดนทั้งหมด สปป.ลาว 20 % สัดส่วน 20% และกัมพูชา 10%  ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนัก

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการค้าชายแดนหลักมาจากกฎระเบียบภายในของแต่ละประเทศเช่น สปป.ลาว ชะลอตัวจากรัฐบาลออกมาตรการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในอัตรา 10% สำหรับสินค้าที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนำติดตัวในการเดินทางผ่านแดนทางบก การออกระเบียบจำกัดการนำเข้า-ส่งออก และมาตรการจัดเก็บอากรการขนส่งและกฎระเบียบด้านการขนส่งของแต่ละประเทศที่ยังมีความแตกต่างกัน ตลอดจนปัญหาความแออัดในการใช้บริการด่านศุลกากรบางด่าน เช่น ด่านสะเดา ด่านแม่สอด-เมียวดี จ.ตาก ด่านแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก จ.เชียงราย ยังเป็นความท้าทายที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไข

 

สำหรับทิศทางการค้าชายแดน ปี 2561 “อดุลย์ โชตินิสากรณ์” รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์ว่า ทิศทางการค้าชายแดนยังมีโอกาสขยายคึกคักมากขึ้น เพราะจะเห็นว่าท่ามกลางปัญญาวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้น แต่กลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ยังเป็นกลุ่มที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงถึง 7-8% อย่างต่อเนื่องหลายปี

 

อีกทั้งประเทศมหาอำนาจต่างมีนโยบายเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงมาในกลุ่มอาเซียน เช่น นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road : OBOR) ของจีน นโยบายการสร้างถนนเชื่อมโยง 3 ประเทศ (Trilateral Highway) ของอินเดีย ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การค้าชายแดนมีโอกาสจะคึกคักมากขึ้น

 

นอกจากนี้ ปัจจัยบวกในการค้าชายแดนในขณะนี้มีความสะดวกมากขึ้น เพราะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาทำให้การค้าขายสะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะทางเฟชบุ๊ก หรือ What app ในตลาดกัมพูชาได้รับความนิยมมาก

 

สำหรับมาตรการส่งเสริมการค้าชายแดนปี 2561 กระทรวงพาณิชย์มุ่งเน้นโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน การส่งเสริมมหกรรมค้าชายแดน ใน จ.สระแก้ว จ.กาญจนบุรี จ. สงขลา และ จ.หนองคาย โครงการการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการการค้าชายแดน/เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้กับผู้ประกอบการ การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน การลงพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อประชุมร่วมกับภาครัฐและเอกชนในจังหวัด สระแก้ว สงขลา เชียงราย  ตลอดจนการจัดคณะผู้แทนการค้าและการลงทุนเยือนประเทศเพื่อนบ้านและอนุภูมิภาค ที่เวียดนาม อินโดนีเซีย สปป.ลาว และเมียนมา เป็นต้น

 

 ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน  9 สาขาใน 10 ประเทศ เพื่อให้บริการท่าน

 

สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน1333

 

แสดงความคิดเห็น