การส่งออกปลาทูน่าของเวียดนามทะลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้

สมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตอาหารทะเลเวียดนาม (VASEP) ประสบความสำเร็จในการส่งออกปลาทูน่า โดยในช่วงมกราคม – พฤศจิกายน มีมูลค่าการส่งออก 524 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ตามรายงานของ กรมศุลกากรเวียดนาม พบว่า ในช่วง 11 เดือน ของปี 2017 ตลาดการส่งออกปลาทูน่าของเวียดนาม ประกอบด้วย 1) สหรัฐฯ 2) สหภาพยุโรป และ 3) อาเซียน อย่างไรก็ตาม เวียดนามต้องประสบปัญหาการทำประมงทางทะเล เนื่องจากได้รับคำเตือนจากสหประชาชาติในเรื่องการทำผิดกฎหมาย (IUU) ตามมาตรการที่ UN และ FAO ที่กำหนดเอาไว้

Mr. Truong Dinh Hoe เลขาธิการสมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตอาหารทะเลเวียดนาม (VASEP) กล่าวว่า เวียดนามประสบความสำเร็จในการส่งออกปลาทูน่าไปสู่ตลาดตามประเทศต่างๆ โดยตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน ในปี 2017 สามารถสร้างมูลค่าถึง 524 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเกินเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ที่ 541 ล้านเหรียญสหรัฐ

อย่างไรก็ตาม คำเตือนเรื่องการทำประมงจากสหประชาชาติ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการส่งออกปลาทูน่าของเวียดนาม ซึ่งสมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตอาหารทะเลเวียดนาม (VASEP) ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยได้ประสานงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท (MARD) เพื่อจัดการในเรื่องดังกล่าวให้เรียบร้อย

“คำเตือนเรื่องการทำประมงที่ผิดกฎหมาย อาจส่งผลต่อรายได้การส่งออกอาหารทะเลของเวียดนามในอนาคต เรามีความพยายามจัดการในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ โดยทั้งสองหน่วยงานได้ดำเนินการควบคุมแหล่งวัตถุดิบอาหารทะเลสำหรับการส่งออก รวมถึงตรวจสอบกิจกรรมทางการประมงในเวียดนาม”  Mr. Truong Dinh Hoe กล่าว

แสดงความคิดเห็น