ขยายเวลา! ติดอาวุธนักธุรกิจไทย “ก้าวสู่ตลาดการค้า AEC”

ขยายเวลารับสมัครโครงการอบรมหลักสูตร AEC Business Leader รุ่นที่ 3 ติดอาวุธนักธุรกิจไทย “ก้าวสู่ตลาดการค้า AEC”

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขยายเวลารับสมัครหลักสูตรอบรมนักธุรกิจแห่งอาเซียน ปีที่ 3 ด้วยเนื้อหาหลักสูตรที่เข้มข้นมากขึ้น ภายใต้ธีม “Go ASEAN Together” เพื่อพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจรุ่นใหม่ให้ก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจตัวจริงแห่งภูมิภาคอาเซียน พร้อมด้วยการศึกษาดูงานสุดเอ็กซ์คลูซีพ ณ ประเทศ “เวียดนาม และ เมียนมา” และพบกับนักธุรกิจชั้นนำของทั้ง 2 ประเทศที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจในภูมิภาคอย่างแข็งแกร่งอีกครั้ง 

ร่วมเปิดประสบการณ์ก้าวสู่นักธุรกิจชั้นนำแห่งอาเซียน กับหลักสูตร AEC Business Leader ปีที่ 3  

ติดอาวุธนักธุรกิจไทย ก้าวสู่ตลาดการค้า AEC

หลักสูตร AEC Business Leader คือหลักสูตรอบรมผู้บริหารระดับสูงแบบเข้มข้น เพื่อตอบโจทย์การรุกตลาดในภูมิภาคอาเซียน โดยผสมผสานองค์ความรู้ของธนาคาร และประสบการณ์จากนักธุรกิจชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนที่ประสบความสำเร็จ โดยในรุ่นที่ 3 นี้ จะนำนักธุรกิจสำรวจโอกาสตลาดการค้าใน 2 ประเทศ คือเวียดนาม และ เมียนมา ซึ่งนับเป็นฐานการผลิตและการลงทุนที่สำคัญของอาเซียน

นอกจากเนื้อหาที่มีความโดดเด่นแล้ว ผู้ร่วมอบรมจะต้องนำเสนอและประกวดแผนธุรกิจโดยนำเนื้อหาตลอดทั้งหลักสูตรและการลงพื้นที่สำรวจโอกาสธุรกิจในประเทศอาเซียนมาประมวล พร้อมทั้งสรรหาแผนธุรกิจยอดเยี่ยม ซึ่งการประกวดแผนธุรกิจนี้จะช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ของหลักสูตรและสร้าง “ผู้บริหารตัวจริงแห่งภูมิภาคอาเซียน” ได้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

สำหรับหลักสูตร AEC Business leader รุ่นที่ 3  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 10 มกราคม 2561 นี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพ หรือติดต่อศูนย์ AEC Connect เบอร์โทรศัพท์ 02-230-2758 และ 02-230-1507 หรืออีเมล [email protected]

แสดงความคิดเห็น