พาณิชย์คาดปี 64 E-commerce ไทยมีมูลค่า 5 ล้านล้านบาท

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ พร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการโดยการผลักดันเข้าสู่ช่องทาง E-commerce ขยายธุรกิจให้เติบโต พร้อมตั้งเป้าภายในปี 2564 E-commerce ต้องสร้างมูลค่า 5 ล้านล้านบาท

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กำหนดแนวทางสำหรับการขับเคลื่อนผู้ประกอบการผ่านช่องทาง E-commerce 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1.การพัฒนาผู้ประกอบการให้มีองค์ความรู้ผ่านการจัดอบรม โดยการนำจุดเด่นของสินค้าซึ่งผู้ประกอบการมีอยู่แล้วมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวเพื่อดึงดูดความสนใจ หรือ Content Marketing  ของผู้บริโภค และสามารถใช้ช่องทาง e-Marketplace ในการขยายช่องทางการตลาด

2.สร้างบรรยากาศการซื้อขายผ่าน e-Commerce ด้วยการกระตุ้นให้ผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าออนไลน์ตระหนักถึงการมีตัวตนและความน่าเชื่อถือของร้านค้า ผ่านการขอรับเครื่องหมายรับรอง DBD Registered หรือ DBD Verified จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นในการซื้อขายออนไลน์ ก่อให้ธุรกิจเกิดความเติบโตอย่างยั่งยืน

3.การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าออนไลน์   เช่น   การจัดงาน Thailand Online Mega Sale, e-Commerce Festival และ Offline 2 Online Expo ซึ่งงานฯ ดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นยอดขาย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในตลาดออนไลน์ โดยคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 100 ล้านบาท

ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะคัดเลือกผู้ประกอบการให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาให้มีความยั่งยืนให้กับธุรกิจผ่านช่องทาง E-commerce  เพื่อสร้างการแข่งขันทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ และขยายตลาดไปสู่ระดับสากล โดยกรมพัฒนาธุรกิจตั้งเป้าภายในปี 2564 E-commerce จะมีมูลค่าถึง 5 ล้านล้านบาท

แสดงความคิดเห็น