เวียดนามพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ สร้างมูลค่าให้แอปพลิเคชั่น

รัฐบาลเวียดนามมีความมุ่งมั่นที่จะเร่งพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแอปพลิเคชั่น เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการชาวเวียดนาม

Mr. Pham Hong Hai รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเทคโนโลยีและการสื่อสารเวียดนาม กล่าวในงานแถลงข่าว “Digital For Good” ว่า เวียดนามเริ่มต้นใช้อินเทอร์เน็ตในเดือนธันวาคม 1997 ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 50 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 54 ของจำนวนประชากรทั้งหมดของประเทศ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี โดยเฉพาะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี AI และข้อมมูล Big Data กลายเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ และประชาชนทั่วไปของเวียดนาม

โดยก่อนหน้านี้ Mr. Nguyen Xuan Phuc นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า การกำเนิดของเทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น Internet of Thing เทคโนโลยี AI เทคโนโลยีหุ่นยนต์ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีการพิมพ์ 3D จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่เข้ามาสร้างความแปลกใหม่ ช่วยให้ธุรกิจของเวียดนามมีความมั่นคง ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันของผู้คน

แสดงความคิดเห็น